Seryum Bilgi Sistemleri | 0 (224) 273 03 80 (Pbx) | Logo Yazılım Bursa Yetkili Bayii
+90 224 273 03 80 (pbx)

Sosyal Medyada Biz}

ÜRÜNLER

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirli sektör ve mükellef gruplarına e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. E-İrsaliye uygulaması, kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” nin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemeleri...
  Bordro İşleme ve Takibi Tek Bir Yerde Bordro Plus; GO 3, Tiger 3 ve Tiger 3 Enterprise çözümleri ile entegre çalışabilen eksiksiz bir bordro işleme ve takip programıdır.      Modüler ve Entegre Yapı Temel modül olan, Sicil Yönetim’i...
Müşteri İlişkileri Yönetimini (CRM:Customer Relationship Management) müşteriyi tanımak, müşteri ihtiyacını anlamak, ona uygun hizmetler ve ürünler geliştirmek ve bu bilginin organizasyon içinde paylaşılması olarak tanımlayabiliriz. Diğer bir deyişle CRM, “Doğru mal ya da hizmeti, doğru müşteriye, doğru zamanda ve fiyatla,...
Turkcell Hizmetleri ile sahadaki ekiplerinizi yönetebilir, haritalar üzerinden izleyebilir ve SMS gönderimlerinizi yapabilirsiniz. OTP (One Time Password) özelliğini iş akış süreçlerinizde kullanabilir; ayrıca Turkcell’den gelen faturaları toplu olarak sisteminize aktarabilirsiniz. Online Turkcell Fatura Aktarımı Online Turkcell Fatura, firmalara Turkcell’den gelen...
GOGaranti ile Garanti Bankası’ndaki ürün ve işlemler ile ilgili bilgilere güvenle online olarak erişim sağlanabilmektedir. Bunun yanında GOGaranti modülü ile, LOGO çözümlerinden Garanti Bankası’na, Garanti Bankası’ndan LOGO çözüm paketine gerçek/eş zamanlı veri akışı sağlayarak işlem otomasyonu gerçekleştirebilir, Muhasebeleşecek işlemlere ilişkin verilerin...
FDA (Firmalar Arası Data Aktarımı) modülü LogoConnect uygulaması ile entegre olarak çalışan bir uygulamadır. FDA sayesinde; Aynı veritabanı içindeki farklı firmalara veri gönderimini, Grup şirketleri arasında veri aktarımlarını, Tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini (fatura, irsaliye…) gerçekleştirebilirsiniz. FDA ile...
Merkez ve tedarikçilerden oluşan bir ekosistemde farklı çözümler ile merkeze veri göndermeye çalışan tedarikçiler MS Excel’de hazırladıkları verileri size kolayca gönderebilirler. Merkezdeki LOGO kullanıcıları LogoConnect B2B ile tedarikçilerine veri gönderebilir ve bu verilerin tedarikçileri tarafından Excel Plug-in ile kolaylıkla okunmasını...
LogoConnect B2B ile iş ortaklarınızla, tedarikçilerinizle ve kendi şirketleriniz arasındaki iş süreçlerinizde faks ve telefon trafiğinden kurtulacak, belge ve raporlarınıza kaynağından hatasız ulaşacaksınız. LogoConnect B2B, sizin için en ideal, hızlı ve uygun maliyetli çözümleri sunuyor. LogoConnect B2B; GO Plus, Tiger...
Çalıştığınız banka şubeleri ve hesapları ile aranızdaki bağı LogoConnect Banka sizin için kuruyor. Banka işlemlerinizi LogoConnect Banka aracılığı ile oturduğunuz yerden güvenle, hızlıca, kolayca ve mükerrer giriş yapmadan gerçekleştirebilme ayrıcalığından yararlanabilirsiniz. LogoConnect Banka; GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise...
Günümüzde zorlaşan rekabet ortamı, müşterilerin taleplerine hızlı cevap verme isteği ve farklı ihtiyaçlar nedeniyle firmalar birden fazla sistem kullanmak zorunda kalıyor. Kullanılan her sisteme kendine özgü verilerin girilmesi, girilen veriler arttıkça bunların raporlanmasını ve analiz edilmesini ve sonuç olarak karar...