+90 224 273 03 80 (pbx)

Sosyal Medyada Biz}

E-Devlet

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından talep edilen bilgilerin elektronik ortamda teslim edilebilmesini sağlayan elektronik veri transveri e-VT uygulamasının Logo Mind Navigator üzerinden gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır. TÜİK e-VT uygulamasını kullanabilmek için Logo Mind Navigator lisansına sahip olunması ve geçerli LEM sözleşmesinin bulunması gerekmektedir. Bu şartlara...
Logo’nun e-Arşiv  uygulaması, firmaların tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturmalarına ve yasal süresi boyunca saklamalarına olanak sağlıyor. e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde...
E-Fatura Nedir? Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. Kimler e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır? 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel...
e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip ve önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile veya GİB’e dosya aktarımı şeklinde kullanabilecekleri bir uygulamadır. LOGO e-Fatura modülü ile e-Fatura alım/gönderim...
GİB’in “Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yayınladığı e-Defter uygulaması Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO Plus ürünleri ile entegre olarak çalışabilmektedir. LOGO e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’  ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, GİB’in belirlediği standartlarda hazırlayabilir ve elektronik olarak GİB’e kolayca gönderebilirsiniz....