Seryum Bilgi Sistemleri | 0 (224) 273 03 80 (Pbx) | Logo Yazılım Bursa Yetkili Bayii
+90 224 273 03 80 (pbx)

Sosyal Medyada Biz}

Tiger 3 Sürüm Fark Maddeleri 

Tiger 3 Sürüm Fark Maddeleri 

 

 

 

 

 

 

2.48 Sürüm Fark Maddeleri
1. Finans Yönetimi Modülü Banka Hareketleri Ekranında İşlem Dövizli ve Raporlama Dövizli Tutarın Gösterilmesi Finans > Hareketler > Banka Hareketleri ekranında yer alan Dövizli Tutar sütununda işlem dövizli veya raporlama dövizli tutar bilgisinin yazdırılması sağlandı.

2. Ticari Sistem > Muhasebe Parametrelerine Eklenen Yeni Seçenek Muhasebe parametrelerine Muhasebe Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü seçeneği eklenmiştir.

3. Cari Hesap Devir Parametrelerine Eklenen Yeni Seçenekler Devir işlemi parametrelerine yer alan Cari hesap filtresine Ödeme Tahsilat Üzerinden (Ticari İşlem Grubu), Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (Risk takipsiz) ve Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (Risk takipsiz) seçenekleri eklenmiştir. Ayrıca parametre seçeneklerine Cari Hesap Kodu ve Muhasebe hesap kart eşleşmesi: Kart referansı üzerinden / Kart kodu üzerinden filtreleri eklenmiştir. Devredilecek Modüller parametresine de Üretim (11) seçeneği eklenmiştir.

4. Genel Muhasebe Modülü Muhasebe Fişlerine Eklenen Yeni Alanlar Genel Muhasebe modülünde yer alan Muhasebe Fiş formunun satırlarına Proje Kodu ve Proje Açıklaması alanları eklenmiştir.

5. Genel Muhasebe Modülünde Yer Alan Bilanço ve Kar/Zarar Tablosuna Eklenen Yeni Filtre Seçeneği Genel Muhasebe > Mali Tablo Raporları > Bilanço ve Kar Zarar Tablosuna Kapanış Fişi:Dahil/Hariç filtresi eklenmiştir. Ayrıca bu tablolarda yer alan Fiş Listeleme filtresine Düzenleme tarihine göre seçeneği eklenmiştir.

6. Genel Muhasebe > e- Beyannemeler > Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Düzenleme Kurumlar Vergisi Beyannamesinin tek düzen hesap planındaki hesapların bakiyelerine, açılış fişi tutarlarının da dahil edilmesi sağlanmıştır.

7. Finans Modülü > Diğer Raporlar > İşyeri Durum Raporuna Eklenen Yeni Filtre İşyeri Durum Raporuna Çek-Senet Bordro Tarihi filtresi eklenmiştir.

8. Finans Modülü > Hareketler > Kasa İşlemleri > Gider Pusulasında Yapılan Değişiklik Kasa İşlemleri > Gider Pusulası fişinde yer alan Adı/Soyadı alanı iki ayrı alana dönüştürülmüştür. Şahıs firmaları için işlem yapıldığında, cari hesap kartına yer alan adı / soyadı bilgilerinin bu alanlara otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.

9. Sistem İşletmeni Firma Tanımlarında Yer alan Mali Müşavir Sekmesine Yapılan Ekler Sistem İşletmeni > Firma tanımı Detaylar penceresinde yer alan Mali Müşavir sekmesinin YMM ve Tam Tasdik Sözleşmesi Bilgileri bölümüne Oda Sicil No, TC Kimlik No ve Vergi Numarası alanları eklenmiştir.

10. Muhtasar Beyannamesine Yapılan Ekler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kapsamında, Muhtasar Beyannamesinin Genel Bilgiler sekmesine Prim Hizmet (APHB) seçeneği ile beyannameye SGK Bildirimleri sekmesi eklenmiştir.

11. Cari Hesap Kartında Yer alan Vergi Dairesi Alanında Arama İşlemi ile İlgili Geliştirme Finans modülü > Cari Hesap kartında yer alan Vergi Dairesi alanına klavye ile giriş yapıldıktan sonra F10 Tuşu ile Vergi Daireleri listesine ulaşılabilmesi ve bu ekranda Ctrl+F ile arama yapılabilmesi sağlanmıştır.

12. Kullanıcı Yetkilerine İthalat Dağıtım Fişi ve Millileştirme Fişi için Değiştir Yetkisinin Eklenmesi Kullanıcı yetkilerine dağıtım fişi ve millileştirme fişi için Değiştir yetki ağacının altına Muhasebeleştirilenler yetkisi eklenmiştir.

13. Genel Muhasebe Modülü Muhasebe Fişleri Listesinde Yer Alan Filtrelere Ek Genel Muhasebe > Muhasebe Fişleri listesinin Filtreler sekmesi altına Mahsup Fişi filtresi eklenerek SMM Mahsup Fişi Oluştur işlemi ile oluşan mahsup fişlerinin listelenmesi sağlanmıştır.

14. Cari Hesap Fişleri Listesine ve Cari Hesap Fiş Listesi Raporuna Eklenen Yeni Filtre Finans modülünde yer alan Cari Hesap Fişleri listesinin Filtreler sekmesine ve Cari Hesap Raporları > Cari Hesap Fiş Listesi raporuna İptal Durumu: İptal Edilmemiş Fişler/ İptal Edilmiş Fişler filtresi eklenmiştir.

15.Fatura Tipi SGK Olan Faturaların KDV Muafiyet Kodları e-Fatura işlemlerinde fatura tipi SGK olan fatura satırlarında tevkifat ve ÖTV istisna ek vergi uygulanan malzemelerle işlem yapılabilmesine izin verilerek e-Fatura tipi SGK olan faturalarda Kdv muafiyet kodlarında özel matrah ve istisna muafiyet kodlarının seçilebilmesi sağlanmıştır.

16.Satınalma Yönetimi İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa Parametresi Satınalma parametrelerinde bulunan İrsaliye tarihi ay bilgisi fatura tarihi ay bilgisinden farklıysa parametresinin, ithalat operasyon fişlerini kapsamaması sağlandı.

17.Fatura İçerisinden İrsaliye Aktarımında Özel Kod ve Yetki Kodu Alanları Fatura içerisinden irsaliye aktarılırken toplu aktarılıyorsa özel ve yetki kodu alanlarına bilgi gelmemesi sağlanmıştır.

18.Bedelsiz Satış Faturalarında Maliyetlerin Listelenmesi Bedelsiz olarak satışı yapılmış ürünlerin, fatura içerisinde sağ tuş Maliyetler penceresinde maliyetlerinin gösterilmesi ve listelenmesi sağlanmıştır.

19.Satış / Satınalma Parametrelerine Ek Satınalma ve Satış parametreleri ekranına Sipariş/ İrsaliye/ Fatura Kopyalandığında Doküman İzleme Numarası Kopyalanacak Fiş Türü = Sipariş/ İrsaliye/ Fatura seçeneği eklenmiştir.

20.Listelerde Kontrol Edildi Seçeneği Malzeme Fişleri, Satış/Satınalma Faturaları, Kasa İşlemleri ve Banka Fişleri Listelerinde kontrol edilenlerin bold görüntülenmesini sağlamak için listelerin F9 menüsüne Kontrol edildi işareti koy/kaldır seçeneği eklenmiştir.

21.Leasing İşlemlerinde Otomatik Sabit Kıymet Kaydı Oluşumu Leasing işlemine bağlı olarak oluşturulan satınalma sözleşmesi onaylandığında otomatik olarak sabit kıymet kaydının oluşması sağlanmıştır

2.47 Sürüm Fark Maddeleri
1. Finans Modülünde Yer Alan Kasa Ekstresi Raporuna Eklenen Yeni Filtreler Finans > Kasa Raporları > Kasa Ekstresi Raporuna Yetki Kodu ve İşlem Yetki Kodu filtreleri eklenmiştir.

2. Finans > Kasa Raporları > Kasa Döviz Toplamları Raporuna Eklenen Yeni Seçenekler Kasa Döviz Toplamları rapor filtrelerine İşyeri ve Bölüm seçenekleri eklenmiştir.

3. Sistem İşlemeni Zorunlu Alanlara Eklenen Yeni Seçenekler Zorunlu Alanlar listesine Cari Hesap formu Risk Bilgileri sekmesinde yer alan risk kriterleri, limitler ve kapanan riskler eklenmiştir.

4. Sistem İşletmeni Yetki Listesine Eklenen Yeni Filtre Yetki Listesi rapor filtrelerine Bölüm/İşyeri/Fabrika/Ambar : Evet / Hayır filtre seçeneği eklenmiştir.

5. Finans > Cari Hesaplar F9 Menüsü Yazdırma Filtrelerine Eklenen Yeni Seçenekler Cari Hesap kartı üzerinde F9 – sağ tuş menü seçeneklerinde bulunan Yaz(Mektup) ve Yaz(Mektup) Grup Şirketleri) filtre seçenekleri içerisine Ülke, Şehir ve İlçe filtreleri eklenmiştir. 6. Genel Muhasebe Muhasebe Bağlantı Kodları için Yeni Filtre Seçeneği Genel Muhasebe > Ana Kayıtlar > Muhasebe Bağlantı Kodları > KDV Muhasebe Kodları menüsünün altında yer alan tüm bağlantı kodlarının filtre seçeneklerine Cari Hesap Kodu filtresi eklenmiştir.

7. İş Akış Yönetimi Mesajlar Penceresine Bilgi Amaçlı Eklenen Sütunlar İş Akış Yönetimi > İşlemler > Mesajlar ekranına, iş akışı sonucu oluşan göreve istinaden verilen bilgi/ uyarı mesajlarında görevin hangi kayda ilişkin olduğunu belirtmek amacıyla İlişkili Kayıt Türü ve İlişkili Kayıt No sütunları eklenmiştir.

8. Finans Modülü Konsolide Finansal Raporlar Menüsünde yer alan Borç/Alacak Toplamları Raporuna Yeni Filtre Konsolide Finansal Raporlar > Borç / Alacak Toplamları rapor filtrelerine İşyerlerine Göre: Evet / Hayır seçeneği eklemiştir.

9. Finans Modülü Kredi Kartı ve Firma Kredi Kartı Fişlerine Eklenen Yeni Alan Finans > Cari Hesap Fişleri > Kredi Kartı Fişi ve Firma Kredi Kartı Fişi formlarına Devir işaret kutucuğu eklenmiştir.

10. Banka ve Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama İşlemlerine Eklenen Yeni Seçenek Finans > İşlemler > Banka Kur Farkı Hesaplama ve Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama formlarına Kur Farkı Hesaplama Şekli: Genel / İşyerlerine Göre / İşyerlerine + Bölümlere Göre seçeneği eklenmiştir.

11. Ticari Sistem Yönetimi > İşlemler > Onaylama Formuna Eklenen Kullanıcı ve Kullanıcı Grubu Ticari Sistem Yönetimi > Onaylama formuna Kullanıcı Tipi : Seçiniz / Kullanıcı / Kullanıcı Grubu seçeneği eklenmiştir.

12. Yönetici Konsoluna Eklenen Yeni Seçenek Yönetici Konsolunda yer alan Genel Durum (TL) bölümüne Filtre seçeneği eklenerek Banka bakiyesinin Nakit Bakiye veya Banka Cari Bakiye olarak seçilmesi sağlanmıştır.

13. İzle Menüsü > Seçenekler Bölümü Raporlar Başlığına Eklenen Yeni Seçenek İzle > Seçenekler > Kullanıcı Seçenekleri bölümünde yer alan Raporlar ana başlığı altına Form Basımında Yazıcı Ayarları Gösterilmesin seçeneği eklenmiştir.

14. e-Beyannameler > Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) Formuna Ek e-Beyannameler > Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) formunda yer alan Ekler sekmesine Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi tablosu eklenmiştir. Formda yer alan İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosu sekmesine Teşvik Belgesine 2012/3305 (2017/9917) teşvik satırı eklenmiştir.

15. İhracat e-Fatura Kapsamında Cari Hesaplarda e-Fatura Gümrük Seçeneğine İstinaden Yapılan Kontrollerde Değişiklik Finans > Cari Hesap kartlarında e-Fatura Gümrük seçeneği işaretlendiğinde uygulanan Yabancı Uyruklu seçme zorunluluğu kaldırılmıştır.

16. Sistem İşletmeni Ticari İşlem Gruplarına Eklenen Yeni Seçenek Sistem İşletmeni > Kuruluş Bilgileri > Ticari İşlem Gruplarına Ek Vergi Cari Hesaba Yansıtılmayacak seçeneği eklenmiştir.

17. Finans > Cari Hesaplar > Sevkiyat Adresi Formuna Eklenen Yeni Alan Finans > Cari Hesaplar F9 menüsünde yer alan Sevkiyat Adresleri formuna Unvan alanı eklenmiştir.

18. Cari Hesap Kartında Tanımlanan Teslim Şekli ve Taşıyıcı Kod Bilgisinin İhracat Operasyon Fişlerine Otomatik Olarak Getirilmesi İhracat operasyon fişinde seçilen Cari Hesap için tanımlanan Teslim Şekli ve Taşıyıcı Kod bilgilerinin fiş içerisine otomatik olarak aktarılması, Ticari Sistem Yönetimi > Satış & Dağıtım Parametreleri > Kullanılacak Sevkiyat Adresi : Cari Hesaptan Aktarılacak ve Otomatik Sevkiyat Adresi Atama: (3) Fatura seçeneklerine bağlanmıştır.

19. Satış / Satınalma Teklifleri Tevkifatlı Malzeme İçin Tevkifat Hesaplaması Satış / Satınalma Tekliflerinde Tevkifatlı malzeme için tevkifat hesaplanması sağlanmıştır.

20. Fatura Üzerinde Kapat İşleminde Ödeme Tipi Farklı Satırların Oluşturulabilmesi Fatura F9 menüsündeki Kapat işlemi ile ulaşılan Ödeme İşlemleri penceresinde satırlarda farklı ödeme tipleri seçilerek ödeme yapılması sağlanmıştır.

21. İade Al İşleminde Çoklu Seçimle Cari Hesaba Göre İrsaliye ya da Fatura Birleştirme Fatura ve İrsaliyeler için İade Al işleminde çoklu seçimle cari hesaba göre birleştirme yapılması sağlanmıştır.

22. Satış Parametrelerine Ek Satış ve Dağıtım Parametrelerine Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse: Genel/Ambar Bazında parametresi eklenmiştir.

23. Malzeme Yönetimi Parametrelerine Ek Malzeme Yönetimi parametre seçenekleri arasına Maliyetlendirme İşlemlerinde Muhasebeleşen Satırlara Maliyet Ataması Yapılsın:Evet / Hayır eklenmiştir.

24. Projede Tarih Kontrolü Proje kartına Tarih Kontrolü: İşleme Devam Edilecek / Kullanıcı Uyarılacak / İşlem Durdurulacak seçeneği eklenmiştir.

25. Malzeme Fişleri Listesinde Kontrol Edildi İşareti Koy/Kaldır Seçeneği Malzeme Fişleri Listesi F9 menüsüne Kontrol Edildi Koy/Kaldır seçeneği eklenmiştir.

26. Satış İade Fişi Seri/Lot No Giriş Penceresinde Sevkedilebilir / Sevkedilemez Seçeneği Satış iade fişi seri/lot no girişi penceresinde, seri/lot numaraları için sevkedilebilir/sevkedilemez seçeneği eklenmiştir. Seri/Lot No izleme raporlarına Sevk Durumu filtresi eklenmiştir.

27. Satınalma Sözleşmelerinde Bekleyen Alanı Satınalma sözleşmesi fişlerine bekleyen miktar kolonu eklenmiştir.

28. İş Akış Görev Tanımı Uyarı Mesajında 'İlişkili Kayıt Türü' ve 'İlişkili Kayıt No' İş akışı sonucu oluşan göreve dair bilgi / uyarı mesajlarında görevin hangi kayda ilişkin olduğunun belirtilmesi adına mesaj metnine 'İlişkili Kayıt Türü' ve 'İlişkili Kayıt No' alanları eklenmiştir.

29. Sabit Kıymet Muhasebe Bağlantı Kodu Tanımında Proje Kodu Sabit kıymet muhasebe bağlantı kodu tanım filtrelerine Proje Kodu seçeneği eklenmiştir.

30. Satınalma Faturaları İade Et İşleminde e-Faturaların Başlık Bilgilerinde Değişiklik e-Fatura satınalma faturası üzerinden oluşturulan iade faturalarında başlık bilgilerinin (fatura no, belge no, seri no, zaman) açık olarak gelmesi ve değiştirilebilir olması sağlanmıştır.

31. Talep Fişinde Cari Hesap Seçimiyle Proje Kodunun Gelmesi Talep fişinde cari hesap seçildiğinde, cari hesaba ait proje kodunun uyarı mesajı verilerek seçilmesi sağlanmıştır.

32. Fatura Detaylar Sekmesi KDV Muafiyet Sebebi Alanının Fatura Satırlarına Otomatik Aktarılması e-Fatura/e-Arşiv uygulaması kapsamında; fatura detaylar sekmesindeki KDV Muafiyet Sebebi alanı seçildiğinde uyarı vermesi sağlanarak istenirse tüm fatura satırlarına aynı muafiyet sebebi kodunun otomatik olarak atanması sağlanmıştır.

33. Sosyal Güvenlik Kurumu'na Düzenlenecek e-Faturalar İçin Ek Alanlar SYS-Firmalar-e-Devlet sekmesine E-fatura SGK Bilgileri alanı eklemiştir. İlave Fatura Tipi, Mükellef Kodu ve Mükellef Adı seçeneklerini içerir.

34. Malzeme Kartı Son Alış ve Son Satış Fiyatı Yetkileri Yetki ağacında Malzemeler altına Son Satınalma Fiyatı ve Son Satış Fiyatı yetkileri eklenerek öndeğer olarak yetkisiz gelmesi sağlanmıştır.

35. Alınan / Verilen Hizmet Kartları İçin Hizmet Grupları ve Sınıf Ağacı Özelliği Alınan /Verilen Hizmet kartlarına Hizmet Grubu eklenmesi sağlanmıştır. Listenin F9 menüsüne de Grup Ağacını Göster/Kapat seçeneği ile Hiyerarşi Kodlarını Düzenle seçeneği eklenmiştir. Satış/Satınalma Yönetimi Parametrelerine Hizmet Kartı Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi: Giriş Sırasına Göre/Koda Göre parametresi eklenmiştir.

Tüm hizmet raporları ve işlemlerine ait filtrelere Hizmet Grubu Kodu filtresi eklenmiştir.

2.46 Sürüm Fark Maddeleri
1. Finans Program Bölümünde Cari Hesap Kur Farkı İşlemleri İçin Eklenen Yeni Filtre Finans bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Cari Hesap Kur Farkı İşlemlerine KDV Oranı filtresi eklenmiştir.

2. Sistem İşletmeninde Girilen Terminal Kodunun Karakter Sayısının Artırılması Sistem İşletmeni > Yönetim menüsü > Terminaller > Terminal tanımında yer alan Terminal Kodu alanının karakter limiti 30 olarak düzenlenmiştir.

3. Finans Program Bölümünde Kasa İşlemleri Ekranında Toplu Kayıt Ekleme İşlemi İçin Düzenleme Finans bölümünde Kasa İşlemleri ekranında Toplu Kayıt Ekleme işlemi gerçekleştirilirken Cari Hesap Kartlarının Ctrl+A tuş kombinasyonu ile toplu olarak seçilebilmesi sağlandı.

4. Finans Program Bölümünde Cari Hesap Kartları Listesine Ait Filtre Seçeneklerine Yeni Ekler Finans > Cari Hesaplar > Filtre sekmesine Listeleme Şekli, Borç Bakiye Aralığı ve Alacak Bakiye Aralığı filtreleri eklenmiştir.

5. Cari Hesap Kartı Form Tasarımına Eklenen Yeni Seçenekler Cari Hesap Kartı Form Tasarımları penceresine Çekler, Senetler ve Çek / Senet Bordroları seçenekleri eklenmiştir.

6. Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın Parametresinde Düzenleme Ticari Sistem Yönetimi Muhasebe Parametrelerinde yer alan Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın parametresi Kur Farkı, Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın olarak değiştirilmiştir.

7. Ticari Sistem Yönetimi Altına Eklenen Yeni Başlık ve Parametre Ticari Sistem Yönetimi bölümünün altına Genel Parametreler başlığı ve bu başlığın altına Özel Kod / Yetki Kodu / Ticari İşlem Grubuna Veri Girişlerinde Kontrol: Yapılacak / Yapılmayacak parametresi eklenerek bu alanlara manuel veri girişinin kullanıcı kontrolünde yapılması sağlanmıştır.

8. Tüm Rapor Tasarımlarına Kullanıcı Adı Alanının Eklenmesi Standart alanlar içerisinde Kullanıcı Adı alanı olmayan tüm rapor tasarımlarına Kullanıcı Adı alanı eklenmiştir.

9. Genel Muhasebe Program Bölümü Muhasebeleştirme Parametrelerinde Yer Alan Muhasebe Fişi Satır Açıklaması Alanına Eklenen Yeni Seçenek Genel Muhasebe > İşlemler > Muhasebeleştirme Parametrelerinde yer alan Muhasebe Fişi Satır Açıklaması filtresine Ticari Grup filtresi eklenmiştir.

10. Açıklama Alanının Karakter Sayısının Artırılması Malzeme Fişleri, Sipariş, İrsaliye, Fatura, Cari Hesap, Banka, Muhasebe, Çek/Senet, Teminat, Üretim Emri ve Hızlı Üretim Fişlerinde Açıklama alanı 300 karaktere çıkarılmıştır.

11. Kur Farkı Hesaplama İşlemlerine Hesaplama Şekli Filtresinin Eklenmesi Finans bölümünde İşlemler menüsünde yer alan Kasa ve Cari Hesap Kur Farkı işlem filtrelerine ve Genel Muhasebe bölümü İşlemler menüsü altında yer alan Kur Farkı Hesaplama işlem filtrelerine Hesaplama Şekli seçeneği eklemiştir.

12. Genel Muhasebe > Muhasebe Fişleri Listesi Toplu Basım İşlemine Eklenen Yeni Filtre Genel Muhasebe > İşlemler > Muhasebe Fişleri listesinden ulaşılan Toplu Basım filtre ekranında yer alan Fiş Türü filtresine Kapanış Fişi seçeneği eklenmiştir.

13. Finans > Cari Hesaplar Listesin Yer Alan Hızlı Erişim Menüsüne Ek Finans > Ana Kayıtlar > Cari Hesaplar listesinin sağ tarafında bulunan Hızlı Erişim menüsündeki Cari Hesap Türlerine Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Borç Dekontu ve Alacak Dekontu fişleri eklenmiştir.

14. e-Beyannameler > Form BA-BS Ekranlarında Düzenleme Genel Muhasebe > Ana Kayıtlar > e-Beyannameler > Form BA-BS içerisinde cari hesap unvanına, vergi kimlik numarası ve tutara göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

15. Araçlar Menüsü Altında Yer Alan Form Tanımlarına Eklenen Yeni Form Seçenekleri Araçlar > Form Tanımlayıcı > Formlar başlığının altına Satınalma Emirleri, Satınalma Teklifleri, Satınalma Sözleşmeleri, Satış Teklifleri ve Satış Sözleşmeleri eklenmiştir.

16. Genel Muhasebe Bölümünde Muhasebe Fişlerinin Toplu Olarak PDF Formatında Yazdırılması Genel Muhasebe > Hareketler > Muhasebe Fişleri > F9- Toplu Basım seçeneği ile açılan Filtreler ekranına Basım Ünitesi: Yazıcı / PDF seçeneği eklenmiştir. Bu kapsamda, yazdırılacak fişlerin PDF formatında hangi kataloğa kaydedileceğinin seçilebilmesi için İzle menüsü > Seçenekler > Kullanıcı Seçenekleri penceresinde yer alan Veriler başlığı altına Form Basım Kataloğu seçeneği eklenmiştir.

17. Genel Muhasebe Bölümünde Muhasebe Fişleri > Hesap Planı Penceresinde Çoklu Seçim Yapılabilmesi Genel Muhasebe > Hareketler > Muhasebe Fişlerinden ulaşılan Hesap Planı penceresinde birden fazla hesap kodunun seçilebilmesi sağlanmıştır.

18. Finans Bölümünde Cari Hesap Fişlerini Mail Yolu ile Gönderebilme Finans > Hareketler > Cari Hesap Fişleri listesinin sağ tuş (F9) menüsüne Gönder seçeneği eklenmiştir.

19. Banka Hesap Ekstresi ve Banka Ekstresi Raporlarına Eklenen Yeni Filtre Finans bölümü > Banka Raporları üzerinden ulaşılan Banka Hesap Ekstresi ve Banka Ekstresi raporlarına İşlem Statüsü filtresi eklenmiş ve tüm banka durumlarının öndeğer olarak seçili gelmesi sağlanmıştır.

20. Ticari Sistem Bölümünde Yer Alan Muhasebeleştirme Kontrol Parametrelerine Yeni Ekler Ticari Sistem Yönetimi > Tanımlar > Muhasebe Kontrol Parametrelerine Muhasebe Hesap Kontrolü Yapılacak Teminat Bordroları parametresi eklenmiştir. Ayrıca, Muhasebe Hesap Kodu Kontrolü Yapılacak İşlemler parametresine Teminat Bordroları seçeneği eklenmiştir.

21. Cari Hesap Kartından Ulaşılan Taksit Ödemesi Ekranında Satış Elemanının Girilebilmesi Finans > Cari Hesaplar sağ tuş (F9) menüsü > Taksit Hareketleri > Ödeme Yap ekranına Satış Elemanı Kodu eklenmiştir.

22. Ticari Sistem Finans Parametrelerine Eklenen Yeni Seçenek Ticari Sistem Yönetimi > Finans Parametrelerine Birim Fiyat Kuruş Hanesi Yuvarlama: Yerel Para Birimi ile Aynı / Yuvarlama Yok / En Yakın Ana Birime / En Yakın Alt Birime / Dolaşımdaki En Küçük Alt Birime seçeneği eklenmiştir.

23. Ticari Sistem Yönetimine Form Yazdırma Parametrelerinin Eklenmesi Uygulamada fiş ve formların basımını sınırlandırmak için, Ticari Sistem Yönetimi > Tanımlar menüsünün altına Form Yazdırma Parametreleri eklenmiştir.

24. İthalat Bölümünde İthalat Operasyon Fişleri Listesine Eklenen Yeni Seçenek İthalat > Hareketler > İthalat Operasyon Fişleri sağ tuş (F9) menüsüne Toplu İthalat Bilgilerini Değiştir seçeneği eklenmiştir.

25. Ticari Sistem Yönetimi Muhasebe Parametrelerine Eklenen Yeni Seçenek Ticari Sistem Yönetimi > Tanımlar > Muhasebe Parametrelerine Muhasebeleşen e-Fatura ve e-Arşiv Fişleri İptal Edildiğinde Mahsup Fişi Silinecek: Evet / Hayır seçeneği eklenmiştir.

26. Sistem İşletmeninde Sipariş Formları İçin Girilen Zorunlu Alanlarda Güncelleme Sistem İşletmeninde yer alan Kuruluş Bilgileri > Zorunlu Alanlar > Sipariş ekranında yer alan 112 – Sevkiyat Türü alanı 112 - Teslim Şekli olarak güncellenmiştir.

27. Sistem İşletmeni Cari Hesap Kartı > F9-Sipariş Hareketleri Ekranını Yetkiye Bağlama Sistem İşletmeni > Kullanıcı Yetki Ağacında yer alan Cari Hesap Kartları altına Cari Hesap > F9 – Sipariş Hareketleri yetkisi eklenmiştir. Ayrıca, uygulama tarafında kart ve fişler üzerinden ulaşılan Değişiklik Tarihçesi ve Silinen Kayıtlar ekranlarında yer alan Değiştir ve Çıkar düğmelerini yetkiye bağlamak için Kullanıcı Yetki Ağacı > İşlem Yetkileri > Genel Tanımlar > Silinen Kayıtlar / Değişiklik Tarihçesi seçenekleri altına Değiştir ve Çıkar yetkileri eklenmiştir.

28. İthalat Dosyası Bağlanabilen Fişlerin Sağ Tuş Menüsüne İthalat Tarihçesi Seçeneğinin Eklenmesi İthalat dosya bağlantısı yapılabilen fişlerin sağ tuş (F9) menüsüne İthalat Tarihçesi seçeneği eklenerek açılan ekranda ilgili ithalat dosya kodu bağlantısı olan tüm kayıtların listelenmesi sağlanmıştır. İthalat Tarihçesi seçeneği, ithalat dosya bağlantısı yapılabilen akreditifler, cari hesap fişleri, banka fişleri, kasa fişleri ve faturalarda fiş satırı içindeki F9 menü seçeneklerine; dolaşım, dağıtım ve millileştirme fişlerinde ise fiş üzerindeki F9 menü seçeneklerine eklenmiştir.

29. İhracat Operasyon Fişlerine Eklenen Yeni Alanlar İhracat bölümü > Hareketler > İhracat Operasyon Fiş satırlarına Ambalaj Kodu, Kap Adedi, Paket/Koli No ve GTIP Kodu alanları eklenmiştir.

30. İthalat Bölümünde Malzeme Dolaşım Fişleri Listesine Eklenen Yeni Sütun İthalat > Hareketler > Malzeme Dolaşım Fişleri listesine Giriş Ambarı sütunu eklenmiştir.

31. Sistem İşletmeni Kullanıcı Yetkilerine Eklenen Yeni Alanlar Sistem İşletmeni bölümünde İşlem Yetkilerine Malzeme Yönetim Fişleri, Satınalma Faturaları, Satış Faturaları, İthalat Fişleri, İhracat Fişleri, Cari Hesap Fişleri, Çek / Senet Bordroları, Banka Fişleri ve Kasa İşlemleri için İlgili Muhasebe Fişi, İlgili SMM Mahsup Fişi, İlgili SMM Mahsup Fişleri (TFRS) ve İlgili Düzeltme Fişi alanları eklenmiştir.

32. İthalat Bölümünde Malzeme Dolaşım ve Millileştirme Fişleri Hareket Özel Kodu Alanında Düzenleme İthalat > Hareketler menüsünden ulaşılan Millileştirme Fişleri ve Malzeme Dolaşım Fişleri içinde yer alan Hareket Özel Kodu alanının, İthalat Dosyası alanında seçilen İthalat Operasyon Fişinden gelmesi sağlanmıştır.

33. Ticari Sistem Yönetimi Muhasebe Parametrelerine Eklenen Yeni Seçenek Ticari Sistem Yönetimi > Muhasebe Parametrelerine Kur Farkı, Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullanıldığında Sıralama: Fiş Türüne Göre / Tarihe Göre parametresi eklenmiştir.

34. Malzeme ve Cari Hesap Kart Filtreleri Yetki ve Özel Kodu Filtrelerinde Ters Çevrilebilir Özelliği Malzeme ve Cari hesap kart listelerinin filtrelerinde yer alan Malzeme ve Cari Hesap Özel Kod ve Yetki Kodu filtrelerinin (+) veya (-) olarak kullanılması sağlanmıştır.

35. Alış Faturası Üzerinden Satış Faturası Oluşturulduğunda Birim Fiyat Alanı Parametresi Satınalma faturası üzerinden Satış Faturası oluştururken birim fiyatın neye göre aktarılacağının belirlenmesi için Satınalma Parametrelerine Satınalma Faturası Üzerinde Satış Faturası Oluşturmada Birim Fiyat parametresi eklenmiştir.

36. Mamul Alt Malzemeleri Listesinde Seviye Filtresi Rapor filtrelerine Seviye Sayısı filtresi eklenerek belirtilen seviyede yarı mamul alt malzemelerin de listelenmesi sağlanmıştır.

37. Alınan ve Verilen Sipariş Fişleri Sevket İşleminde Konsinye Fişlerinin de Seçilebilmesi Satış ve satınalma siparişleri üzerinden sevket işlemine Konsinye Çıkış/Giriş irsaliyesi seçenekleri eklenerek sipariş üzerinden konsinye irsaliye oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Aynı seçenekler çoklu sevk işlemlerine de eklenmiştir.

38. Ayrıntılı Satış / Satınalma Dökümünde Hizmet Kodu Ayrıntılı satış ve satınalma dökümü raporlarına Hizmet Kodu ve Hizmet Açıklaması filtreleri eklenmiştir.

39. Ödemeli Sipariş Faturalandığında Cari Hesap Hareketlerinde F Harfi Ödemeli olarak girilen sipariş fişi faturalandığında, cari hesap hareketleri penceresinde sipariş fişinin başına F harfi gelmesi sağlanmıştır.

40. Ambar Fişlerine Talep Fişi Aktarımında Aynı Satırların Birleştirilememesi Ambar fişi içerisine talep fişi aktar ve talep hareketi aktar işlemleri ile aktarılan aynı malzemeye ait talep fişi satırlarının satır özel kod veya birim fiyat tutarları farklı olduğu durumlarda satır birleştirme işleminin yapılmaması sağlandı.

41. Fatura ve Fiş Listeleri Üzerinden Muhasebeleştirme İşlemi İçin Eklenen Yeni Filtre Seçeneği Finans Bölümünde, Kasa İşlemleri Muhasebeleştirme, Banka Fişleri Muhasebeleştirme, Cari Hesap Fişleri Muhasebeleştirme ve Çek / Senet İşlemleri Muhasebeleştirme işlemlerinin Muhasebe Fiş Satır Açıklaması filtresine Ticari İşlem Grubu seçeneği eklenmiştir. Satış ve Dağıtım Bölümüde Satış Faturaları Muhasebeleştirme ve Satınalma Bölümünde Satınalma Faturaları Muhasebeleştirme işlemlerinin Muhasebe Fiş Satır Açıklaması filtresine Ticari İşlem Grubu seçeneği eklenmiştir.

42. Sipariş Toplu Basım Filtrelerine Sevk Durumu ve Sipariş Statüsü Filtreleri Eklenmesi Satış/Satınalma siparişleri toplu basım filtrelerine Sipariş Statüsü:Öneri/Sevkedilemez/Sevkedilebilir ve Sevk Durumu: Sevkedilmeyenler/Kısmi Sevkedilenler/Tamamı Sevkedilenler/Tamamı Kapananlar filtreleri eklenmiştir.

43. Maliyet Dağıtım Fişlerine Serbest Meslek Makbuzlarının Seçilmesi Maliyet dağıtım fişleri Filtreler (Dağıtılacak Hizmetler) fiş türü filtresine serbest meslek makbuzları eklenmiştir ve dağıtım yapılabilmesi sağlanmıştır.

44. Maliyet Dağıtım Fişlerinde Cari Hesap Özel Kodu ve Yetki Kodu Filtresi Maliyet dağıtım fişleri Filtreler (Dağıtılacak Hizmetler) filtre seçeneklerine cari hesap özel kodu,cari hesap özel kodu 2,3,4,5 ve cari hesap yetki kodu filtreleri eklenmiştir.

45. Sipariş Hareket Aktarım Penceresinde Malzeme Üretici Kodu Filtresi İrsaliye ve fatura F9 menüsünde bulunan Sipariş Hareketi Aktar pencere filtrelerine Malzeme üretici kodu filtresi eklenmiştir.

46. Satış/Satınalma Parametrelerine Ek Satınalma ve satış dağıtım parametrelerine 'Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri : Artırılacak / Artırılmayacak' ve ' Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri: Etkilenecek / Etkilenmeyecek' parametreleri eklenmiştir.

47. Sistem İşletmeni Firma Tanımları Ekranında Yer Alan Mali Müşavir Sekmesine Yapılan Ekler Sistem İşletmeni > Yönetim > Firmalar > Firma tanım ekranında yer alan YMM ve Tam Tasdik Sözleşme Bilgilerine Telefon, Faks ve e-Posta alanları eklenmiştir.

48. Sabit Kıymet Kayıtlarında Yetki Kodu Alanları Zorunlu Alan Olarak Tanımlansın Sabit kıymet kayıtları için yetki kodu alanının zorunlu alan olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

49. Navigator Bölümüne Eklenen Yeni Filtreler StCalc, StCalc2, StCalcList, StCNum, StCNum2 ve StPrice fonksiyonlarının Filtre Detayı bölümüne MARK (Malzeme Marka Kodu) filtresi ve StInfo fonksiyonu Parametreler ReturnType bölümüne MARK (Malzeme Marka Kodu) filtresi eklenmiştir.

50. Navigator Bölümüne Eklenen Yeni Parametreler CLINFO fonksiyonu Parametreler ReturnType bölümüne '1-100 : 101 .. 200 İstihbarat satırları ve 258-657 : 101-500 İstihbarat satırları eklenmiştir.

51. Değişiklik Tarihçesi Penceresinde Değiştir ve Çıkartın Yetkiye Bağlanması Kart ve fişler üzerinden ulaşılan 'Değişiklik tarihçesi' ve 'Silinen Kayıtlar' ekranında bulunan Değiştir ve Çıkar düğmeleri için Kullanıcı- Yetki Ağacı-İşlem yetkileri - Genel Tanımlar - Silinen Kayıtlar / Değişiklik Tarihçesi seçenekleri altına 'Değiştir' ve 'Çıkar' yetkileri eklenmiştir.

52. Banka Fiş Türlerine Eklenen Yeni Seçenek Finans Yönetimi > Hareketler > Banka Fişleri listesine fiş türü seçeneği olarak Bankadan Müstahsil Makbuzu eklenmiştir. Bu kapsamda, Sistem İşletmenine ilgili fiş türü için Kayıt Numaralama Şablonu da eklenmiştir.

53. İrsaliye Bağlantıları Penceresi Satış / Satınalma İrsaliyeleri F9 menüsüne, irsaliyenin bağlantılı olduğu talep, sipariş ve faturaların listelendiği İrsaliye Bağlantıları penceresi eklenmiştir.

54. Satış ve Satınalma Parametrelerinde Fiş ve Fatura Basıma Eklenen Yeni Seçenek Ticari Sistem Yönetimi > Tanımlar > Satış ve Dağıtım Parametreleri ve Satınalma Parametreleri altında yer alan Fatura / Sipariş / İrsaliye Satırları parametrelerine Hareket Özel Koduna Göre Basılacak seçeneği eklenmiştir.

55. Maliyet Dağıtım Fişlerine Serbest Meslek Makbuzunun Brüt Tutarının Aktarılması Maliyet dağıtım fişlerine serbest meslek makbuzunun brüt tutarının yansıması sağlanmıştır.

56. Kampanya Kartlarında Varyant Koşulu Kampanya kartlarında varyant koşulu kullanılabilmesi için standart alanlara 133 Varyant kodu eklenmiştir.

57. Malzeme Hareketleri Penceresinde Ctrl+F Seçeneği İle Cari Hesap Unvanına Göre Arama Malzeme kartı üzerinden erişilen F9-Malzeme Hareketleri ekranı Ctrl+F arama seçeneklerine, cari hesap ile ilgili alanlar eklenmiştir.

58. Malzeme Hareketleri Penceresinde Emanet Hareketi Olan Malzemelerin Filtrelenmesi Malzeme kartları F9 menüsünde yer alan malzeme hareketleri filtre seçeneklerine 'Emanet Durumu: Emanetler/Emanet Olmayanlar' seçeneği eklenmiştir.

59. Fişlerde Birim Fiyat Kolonunda Listeden Fiyat Seçimi Yapıldıktan Sonra, Birim Fiyat Kolonun Seçili Görünmesi Faturada olduğu gibi diğer fiş türlerinde de birim fiyat kolonunda listeden birim fiyat seçimi yapıldığında birim fiyatın seçili gelmesi sağlanmıştır.

60. Giriş Hareketi Olan Seri/ Lotlu Ürün İçin Son Kullanım Tarihinin Toplu Olarak Girilmesi Seri-lotlu malzemeler için tüm giriş hareketlerinde seri/lot stok yeri bilgileri ekranında F9 menüye Toplu Son Kullanım Tarihi Güncelleme seçeneği eklenmiştir.

61. Finans Yönetimi Cari Hesap Tanım Kartında Yer alan Form Tasarımları Sekmesine Yapılan Ekler Finans Yönetimi > Ana Kayıtlar > Cari Hesap kartları > Form Tasarımları sekmesine Çekler, Senetler ve Çek / Senet Bordroları seçenekleri eklenmiştir.

62. Sipariş Fişlerindeki Onay Bilgisi ve Durum Değişikliklerinin Detaylı Raporlanması Sipariş fişleri Onay Bilgisi / Durumu değişiklikleri durumunda, İzleme Kayıtları 2. açıklama kolonuna eski ve yeni onay bilgisi ve durum bilgisinin yazılması sağlanmıştır.

63. Satınalma / Satış Parametrelerinde Ek malzeme satırları basılacak İşlemler Parametresi Satış ve satınalma fişleri yazdırılırken ek malzemelerin listelenme seçimi için satınalma ve satış parametrelerine Ek malzeme satırları basılacak İşlemler seçeneği eklenmiştir.

64. Malzeme Kartı Miktar Alanının Ondalık Hanesinin Parametreye Bağlı Olması Malzeme kart listesinde stok miktarının ondalık hanesinin virgülden sonra kaç basamak gösterileceği (yuvarlama yapılmadan) ile ilgili Malzeme Parametrelerine 2 yeni parametre eklenmiştir. -Malzeme kart browserında ondalık basamak sayısı gösterim şekli : Değiştirilmesin/Değiştirilsin -Malzeme kart browserında ondalık basamak sayısı.

65. Kampanya / İndirim / Masraf Formül Parametrelerine Eklenen Yeni Seçenekler Satış & Dağıtım ve Satınalma Yönetimi Bölümlerinde kampanya kartları içerisindeki standart alanlara; P84 Satır Brüt Ağırlığı (Satırdaki Birim), P85 Satır Brüt Ağırlığı (Ana Birim), P86 Satırların Toplam Brüt Ağırlığı (Ana Birim), P87 Satır İndirim Tutarı ve P88 Satır Masraf Tutarı formül parametreleri eklenmiştir. Ayrıca, masraf ve indirim kartları formül alanlarına P87 Satır İndirim Tutarı ve P88 Satır Masraf Tutarı formül parametreleri eklenmiştir.

66. Malzeme Yönetimi Fişlerinde İşlem Dövizi Malzeme Fişleri – Detaylar sekmesine işlem dövizi seçeneği eklenmiştir. Malzeme Yönetimi Parametrelerine Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi ve İşlem Dövizi Kuru Değiştirildiğinde seçenekleri eklenmiştir.

67. Satış / Satınalma Fiş Numaralama Ekranına Sıralama Kriteri Sütununun Eklenmesi Dosya > Fiş Numaralama > Satış Faturaları ve Satınalma Faturaları ekranına Sıralama Kriteri alanı eklenerek kullanıcının fiş numaralama işlemini fiş tarihi, fiş numarası ve fiş giriş referans numarası seçeneklerine göre yapabilmesi sağlanmıştır.

68. Malzeme Listesinde Malzemenin Son Alış ve Son Satış Fiyatının Listelenmesi Malzeme kartları listesinde son satış ve son satınalma fiyat bilgilerinin listelenebilmesi amacıyla Son Satış Fiyatı ve Son Satınalma Fiyatı alanları eklenmiştir.

69. Satınalma Siparişi Hareket Aktar İle Faturaya Aktarıldığında Masraf Merkezinin De Aktarılması Satınalma Siparişi satırlarında tanımlanan masraf merkezlerinin Satınalma Faturası-F9-Hareket Aktar seçeneğiyle faturaya aktarıldıklarında masraf merkezlerinin de aktarılması sağlanmıştır.

70. Verilen Hizmet Kartlarında Beyannameden Muaf Kutucuğu Verilen hizmet kartları içine beyannameden muaf kutucuğu eklenmiştir.

71. Satış & Dağıtım Bölümünde Ayrıntılı Satış Sipariş Dökümü Raporunda Geliştirme Ayrıntılı Satış Sipariş Dökümü raporu, Listeleme Şekli filtresi cari hesaplara göre seçilerek alındığında varyantlı malzemenin varyant bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.

72. Malzeme Sınıfı Listesine Marka Kodu Filtresi Malzeme (Sınıfı) Listesine Marka Kodu ve Marka Açıklaması filtreleri eklenmiştir.

73. Kampanya Kartları Standart Alanlarına Yapılan Ekler Satış & Dağıtım ve Satınalma Yönetimi Bölümlerinde kampanya kartları içerisindeki standart alanlara P134 Satış Elemanı Kodu ve P135 Satır Satış Elemanı Kodu alanları eklenmiştir.

2.45 Sürüm Fark Maddeleri
1. İhracat e-Faturalarının Gümrük’e Gönderilmesi Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen ihracat faturalarının Gümrük’e gönderilmesi sağlanmıştır.

2. İthalat Dolaşım ve Millileştirme Fişlerine Fiş Durumu = Öneri/Gerçek Alanının Eklenmesi İthalat Dolaşım ve Millileştirme Fişlerine Fiş Durumu : Öneri / Gerçek alanının eklenmesi ile fiş durumuna göre filtreleme seçeneği sunulmuştur. Satınalma Parametrelerine de İthalat Dolaşım/Millileştirme Fiş Durumu: Öneri / Gerçek seçeneği eklenmiştir.

3. Muhasebeleşmiş Çek ve Senet Bordrolarına F9-Değiştir Seçeneği ile Girildiğinde Tutar Alanında Yapılacak Değişikliklerin Engellenmesi Muhasebeleşmiş çek ve senet bordro satırlarında F9 - Değiştir ile kartın içerisine girilip Tutar alanında değişiklik yapılması engellenmiştir.

4. Masraf Merkezi Kodu Alanının Maksimum Karakter Sayısında Düzenleme Masraf Merkezi Kodu alanı için maksimum karakter limiti 100’e çıkartılmıştır.

5. Kredi Kartı Sihirbazı Penceresine Eklenen Yeni Filtreler Kredi kartı sihirbaz penceresine Oluşacak Fişin Tarihi, Oluşacak Fişin Kontrolü ve Oluşacak Banka Fişi Genel Açıklaması filtreleri eklenmiştir.

6. e-Defter Uygulaması Kapsamında Yeni Kullanıcı Eklerken Alınan Uyarı Mesajının Düzenlenmesi e-Defter uygulamasını kullanan firmalara yeni kullanıcı eklerken alınan Kullanıcı adı – soyadı girilmelidir. mesajı, Detaylar bölümündeki kullanıcı adı / soyadı girilmelidir. olarak değiştirilmiştir.

7. Malzeme Listesi Raporuna Eklenen Yeni Filtreler Malzeme Listesi raporuna Özel Kod 1/2/3/4/5 filtre seçenekleri eklenmiştir.

8. İthalat Operasyon Fiş Satırlarına Girilen Menşei Ülke Kodu ve Menşei Ülke Adı Alanlarının Dolaşım / Millileştirme Fişlerine Aktarılması İthalat Operasyon fişinde satırlara girilen Menşei Ülke Kodu ve Menşei Ülke Adı alanlarının Dolaşım ve Millileştirme Fişlerine aktarılması sağlandı.

9. Verilen ve Alınan Serbest Meslek Makbuzu Fişlerine Eklenen Tevkifat Toplamını Etkileyecek Kutucuğu KDV tutarından hesaplanan tevkifat tutarının toplam tutarı etkilemesini sağlamak için Alınan Serbest Meslek Makbuzu ve Verilen Serbest Meslek Makbuzu Fişlerine Tevkifat Toplamını Etkileyecek kutucuğu eklenmiştir.

10. 3 Serisi Ürünlerde Kart ve Hareket Listelerinde Yapılan Görsel İyileştirme 3 Serisi ürünlerde, kart ve hareket listelerinde seçilen düğme ve seçeneklerin daha belirgin görünmesi sağlanmıştır.

11. İzle > Lisans Bilgileri Ekranına Eklenen Logo App Bilgileri Sayfası Satın alınan ve yüklenen uygulamaların ayrı bir sayfada görüntülenebilmesi için İzle > Lisans Bilgileri ekranına Logo App Bilgileri sayfası eklenmiştir.

12. Burgan Bank’ın Banka Kodlarına Eklenmesi Banka kodlarına Burgan Bank seçeneği eklenmiştir.

13. Muhasebe Fişi Belge Detayında Girilen Veri Kopyalanan Fişe Aktarılsın Parametresinin Eklenmesi Muhasebe Parametrelerine Muhasebe Fişi Belge Detayında Girilen Veri Kopyalanan Fişe Aktarılsın: Evet / Hayır parametresi eklenmiştir. Bu parametreye bağlı olarak, muhasebe fişi kopyalandığında belge detayının da kopyalanması sağlanmıştır.

14. Paketleme Fişine Eklenen Yeni Alanlar Paketleme Fişinin içerisinde paket içeriklerinin gösterildiği bölüme Satır Miktarı, Toplam Miktar, Paketlenen Miktar ve Paketlenmeyen Miktar alanları eklenmiştir.

15. Kasa İşlemleri Listesine Ticari İşlem Grubu Alanının Eklenmesi Kasa İşlemleri listesine, Hareketler ekranında girilen ticari işlem grubu için Ticari İşlem Grubu sütunu eklenmiştir.

16. Hızlı Üretim Fişleri Listesine Eklenen Yeni Filtreler Hızlı Üretim Fişleri listesine Mamul Özel Kodu 1/ 2/ 3/ 4/ 5 filtre seçenekleri eklenmiştir.

17. Amortisman Maliyeti Oluşurken Ek Vergi Dikkate Alınsın Parametresinin Eklenmesi Duran Varlık Yönetim Parametrelerine Amortisman Maliyeti Oluşurken Ek Vergi Dikkate Alınsın: Evet/Hayır parametresi eklenerek sabit kıymet amortisman hesaplamalarında ek vergili tutarının amortisman hesaplamalarına dahil edilip edilmemesi bu parametreye bağlanmıştır.

18. Kredi Kartı Fiş Satırlarına Eklenen Proje Kodu Alanı Kredi Kartı fiş satırlarına Proje Kodu alanı eklenerek satır bazında proje kodu girilebilmesi sağlanmıştır.

19. Satınalma ve Satış Fiyatları Listesinde (F9) Toplu Güncelle İşlemine Eklenen Yeni Filtre Satınalma ve Satış Fiyatları listesinde sağ tuş menüsü (F9) ile ulaşılan Toplu Güncelle işlemine İşyeri filtresi eklenmiştir.

20. Amortisman Tabloları Raporundaki Raporlama Ayı Filtresi için Düzenleme Amortisman Tabloları raporunda bulunan Raporlama Ayı filtresi bir veya birden fazla ay seçimi yapılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

21. Banka Fiş Türlerine Bankadan Gider Pusulası Fiş Türünün Eklenmesi Banka Fiş türlerine Bankadan Gider Pusulası fiş türü eklenmiştir.

22. Fatura Sağ Tuş Menüsünde Yer Alan (F9) Barkod Yaz İşlemine Eklenen Yeni Parametre Varyantlı Malzemelerin Kendi Barkodu Basılsın: Evet/Hayır parametresi faturaların (F9) sağ tuş menüsünden ulaşılan Barkod Yaz işlemine ait filtrelere eklenmiştir.

23. Sistem İşletmeni > Yönetim > Kullanıcı Firma Öndeğerleri Ekranının Eklenmesi Sistem İşletmeninde Yönetim menüsü altına Kullanıcı Firma Öndeğerleri seçeneği eklenmiştir. Kullanıcıların firma bazında öndeğer işyeri, bölüm, fabrika ve ambar tanımlayabilmesi sağlanmıştır.

24. Satışlar ve Alımlar Tablosu Raporlarına Eklenen Yeni Filtreler Satışlar Tablosu ve Alımlar Tablosu raporlarına Cari Hesap Özel Kodu 2/3/4/5 filtreleri eklenmiştir.

25. Borç Takip Ekranına Eklenen Toplu Geri Al Seçeneği Borç Takip ekranı sağ tuş menüsüne ve ekranın alt bölümünde yer alan seçeneklere Toplu Geri Al seçeneği eklenmiştir. Bir hareketin birden fazla hareketi kapattığı durumlarda, ana hareket üzerinden kapanan diğer hareketleri de geri almak için kullanılır.

26. Sistem İşletmeninde Kullanıcı Sayısının Artırılması Sistem İşletmeninde kullanıcı sayısı 9999’a çıkartılmıştır.

27. Sabit Kıymet Kayıtlarında Ambar Bilgisinin Girilmesi Sabit Kıymet kaydı girerken ambar bilgisinin de seçilebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Ambar filtresi, Sabit Kıymet Listesi, Sabit Kıymet Girişleri, Sabit Kıymet Mizanı, Sabit Kıymet Durumu, Enflasyon Muhasebesi Sabit Kıymet Durumu, Amortisman Tabloları, Enflasyon Muhasebesi Amortisman Tabloları, Alternatif Enflasyon Muhasebesi Amortisman Tabloları, Duran Varlıklar Enflasyon Farkları Raporu ve Duran Varlıklar Alternatif Enflasyon Farkları Raporu filtrelerine eklenmiştir.

28. Malzeme Kartı Genel Bilgiler Sayfasında Yer Alan Üretici Kodu Alanının Karakter Sayısının Artırılması Malzeme kartı içerisinde Genel Bilgiler sayfası altında bulunan Üretici Kodu alanının karakter sayısı 100’e çıkarılmıştır.

29. Logo Connect FDA ile Gönderilen Kayıtların Gönderildi Bilgisinin Fatura Haricindeki Listelerde de Gösterilmesi Logo Connect FDA ile gönderilen kayıtların gönderilme bilgisinin Cari Hesap Fişleri, Çek/Senet Bordroları, Banka Fişleri, Kasa İşlemleri, Sipariş, İrsaliye, Cari Hesap Kartları, Malzeme Kartları, Fiyat Kartları listelerinde de yer alması sağlanmıştır.

30. Çek ve Senet Bordrolarına / Özet ve Ayrıntılı Bordro Dökümü Raporlarına Belge No Alanının Eklenmesi Çek ve Senet Bordrolarına, Çek ve Senet Bordro listelerinin filtrelerine ve (F9) sağ tuş menüsü üzerinden ulaşılan form yazdırma işlemine ait standart alanlara Belge No alanı eklenmiştir. Özet ve Ayrıntılı Bordro Dökümü raporlarına ise Bordro Belge No filtreleri ve alanları eklenmiştir.

31. Toplu Talep Karşılama Ekranına Eklenen Yeni Filtreler Toplu Talep Karşılama ekranına İşyeri, Bölüm, Fabrika ve Ambar filtreleri eklenmiştir.

32. Alımlar ve Satışlar Tablosu Rapor Filtrelerine Malzeme Türü ve Fatura Türü Seçeneklerinin Eklenmesi Satış Ve Dağıtım > Fatura Raporları > Alımlar Tablosu ve Satışlar Tablosu rapor filtrelerine Malzeme Türü ve Fatura Türü seçenekleri eklenmiştir.

33. Sistem İşletmeni Adres Bilgilerine Sırbistan Ülkesinin Eklenmesi Sistem İşletmeninde Adres Bilgileri bölümüne Sırbistan ülkesi SRB kodu ile eklenmiştir.

34. Satış Teklif Fişinin Sağ Tuş menüsüne Fiş Ebat Bilgileri Seçeneğinin Eklenmesi Satış Teklif fişinin (F9) sağ tuş menüsüne Fiş Ebat Bilgileri seçeneği eklenmiştir.

35. Millileştirme Fişinin Başlık ve Satır Bölümüne Proje Kodu Alanının Eklenmesi Millileştirme Fişinin başlık ve satır bölümüne Proje Kodu alanı eklenmiştir.

36. Sistem İşletmeni > Kuruluş Bilgileri > Zorunlu Alanlar Bölümüne KDV Oranı ve KDV Tutarı Alanlarının Eklenmesi Sistem İşletmeni > Kuruluş Bilgileri > Zorunlu Alanlar bölümüne KDV Oranı ve KDV Tutarı alanları sipariş, fatura ve irsaliyeler için eklenmiştir.

37. Malzeme Fiyat Güncelleme Filtrelerine Marka Kodu Alanının Eklenmesi Malzeme Fiyat Güncelleme işlemine Marka Kodu filtresi eklenerek Malzeme kartının içerisinde girilen marka koduna göre fiyat güncelleme işleminin yapılması sağlandı. Toplu Fiyat Girişi işlemine de Malzeme Marka Kodu filtresi eklenmiştir. Ayrıca Fiyat kartlarına ve Fiyat Kartları listesine Marka Kodu alanı eklenmiştir.

38. Öndeğerleme Servisi Kasa İşlemleri İçin Fiş Türü Filtresinin Eklenmesi Öndeğerleme servisinde kasa işlemleri için fiş türü filtresi eklenmiştir.

39. Toplu Basım Seçeneği Olan Tüm Listelerde Yazdırmak İçin Seçilen Fişlerin Toplu Basım Filtrelerinde Görüntülenmesi Sağ tuş (F9) menüsünde Toplu Basım seçeneği olan tüm listelerde, yazdırılacak olan fişlerin ekranın sol tarafındaki kutucuklara tıklayarak seçilmesi ve Toplu Basım seçeneğine tıklanmasıyla birlikte listede seçilen tüm fişlerin Toplu Basım Filtreleri ekranında ilgili fiş numarası alanda görüntülenmesi sağlanmıştır.

40. Listelere Yetki Kodu Filtresinin Eklenmesi Sipariş, İrsaliye, Fatura, Malzeme Fişleri, İhraç Kayıtlı Faturalar ve İhracat/İthalat Operasyon Fişleri listelerine Yetki Kodu filtresi eklenmiştir.

41. Malzeme Fişlerinde Satır Açıklama Alanının Karakter Sayısını Artırılması Malzeme fiş satırlarında yer alan Açıklama alanının maksimum karakter sayısı 250’ye çıkartılmıştır.

42. Malzeme Kartları Sipariş Bölümüne Talep Fişi Seçeneğinin Eklenmesi Malzeme Kartları kısayollarında bulunan Sipariş bölümüne Talep Fişi seçeneği eklenmiştir.

43. Listelere Proje Kodu Filtresinin Eklenmesi Satış ve Satınalma İrsaliye, Sipariş, Faturalarına ve İthalat ve İhracat Operasyon Fişleri listelerine Proje Kodu filtresi eklenmiştir.

44. Öneri Oluşturulan Fişler Yazdırılsın Parametresinin Eklenmesi Muhasebe Parametrelerine Öneri Oluşturulan Fişler Yazdırılsın parametresi eklenerek öneri durumundaki muhasebe fişlerinin yazdırılıp yazdırılamaması kullanıcının tercihine sunulmuştur.

45. Banka Havale/EFT Seçeneğinin Ödeme Tipi Olarak Eklenmesi Fiş ve ödeme planlarında, Ödeme Tipi seçeneklerine Banka Havale/Eft seçeneği eklenmiştir.

46. Malzeme Alış / Satış Fiyat Analizi Raporlarına Eklenen Yeni Filtreler Malzeme Alış/Satış Fiyat Analizi raporlarına Malzeme Özel Kodu 2/3/4/5, Malzeme Marka Kodu ve Malzeme Grup Kodu filtreleri eklenmiştir.

47. Cari Hesap Kartları Form Tasarımları Bölümüne Eklenen Yeni Seçenekler Cari Hesap kartları Form Tasarımları bölümüne Verilen / Alınan Vade Farkı Faturaları ve Verilen / Alınan Serbest Meslek Makbuzları form seçimi alanları eklenmiştir.

48. Sipariş Fişleri (F9) Sevk Bilgileri Penceresinde Siparişin Bağlı Olduğu Belgenin Listelenmesi Sipariş fişlerinden ulaşılan (F9) Sevk Bilgileri penceresinde, siparişin bağlı olduğu irsaliyelerin belge numarasının da listelenmesi sağlandı.

49. Kayıt Numara Şablonlarının Hafta Özelliğiyle Kullanılması Kayıt numara şablonlarının hafta özelliği seçilerek kullanılması sağlanmıştır.

50. Cari Hesap Kartı Ekleme Sihirbazına Eklenen Yeni Alanlar Cari Hesap Kartı Ekleme Sihirbazına, Hesap Kodu, Masraf Merkezi, Grup Firma No, Proje Kodu, Özel Kod 2 / 3 / 4 /5 ve Yetki Kodu alanları eklenerek tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

51. Cari Hesap Kartları Listesi Kolay Ekleme Özelliğine Yeni Kayıt Türlerinin Eklenmesi Cari Hesap Kartları listesinde, kolay ekleme kayıt türleri arasına Alınan ve Verilen Hizmet Faturaları eklenmiştir.

52. Talep Karşılama Ekranına Satır Açıklaması Sütununun Eklenmesi Talep Karşılama ekranına Satır Açıklaması sütunu eklenmiştir.

53. Maliyet Dağıtım Fişine Proje Kodu Alanının Eklenmesi Maliyet Dağıtım Fişinin başlık bölümüne Proje Kodu alanı eklenmiştir.

54. Borç Alacak Toplamları Raporuna Proje Kodu ve Açıklaması Filtrelerinin Eklenmesi Borç / Alacak Toplamları raporuna Proje Kodu ve Proje Açıklaması filtreleri eklenmiştir.

55. Yeterli Stok Seviyesine Ulaşamayan Malzemelerin Negatif Seviyeye Düşen Mallar Penceresinde Listelenmesi Yeterli stok seviyesine sahip olmayan ve seri/lot takibi yapılan malzemelerin, Hızlı Üretim Fişinde Negatif Seviyeye Düşen Mallar penceresinde listelenmesi sağlanmıştır. Seri/lot takibi yapılan ve yapılmayan malzemeler ayrı pencerelerde listelenmektedir.

56. Muhasebe Fiş Satırlarına Masraf Merkezi Açıklaması Alanının Eklenmesi Muhasebe Fişi satırlarına Masraf Merkezi Açıklaması alanı eklenmiştir.

57. Sayısal Tipli Alanlarda Ondalık Hane Karakter Limitinin Artırılması Sistem İşletmeninde tanımlanan Sayısal tipindeki alanlarda izin verilen ondalık hanesi 5 karaktere çıkartılmıştır.

58. Kredi Kartı İşlemleri Banka Geri Ödeme Hareketleri Raporuna İşlem Tarihleri Filtresinin Eklenmesi Kredi Kartı İşlemleri Banka Geri Ödeme Hareketleri raporuna İşlem Tarihleri filtresi eklenmiştir.

59. Proje Kodu Alanının Karakter Limitinin Artırılması Proje Kodu alanının 16 olan maksimum karakter sayısı 100’e çıkartılmıştır.

60. Listelerde Bulunan Excel Aktarım İşleminin Yetkiye Bağlanması Listeler üzerinden ulaşılan (F12) Excel Aktarım işlemi yetkiye bağlanmıştır. İlgili yetki, Excel Dosyası Oluştur ismi ile yetki ağacında genel tanımların altına eklenmiştir.

61. Ambar Türü Seçeneğinin Malzeme Hareketleri ve Malzeme Ekstresi Filtrelerine Eklenmesi Dış ticaret işlemi sonucu oluşan fişlerin ayırt edilebilmesi için, Malzeme kartı üzerinden F9 ile açılan Malzeme Hareketleri ve Malzeme Ekstresi ekran filtrelerine Ambar Fiş Türü: Hepsi / Malzeme Fişlerinden Oluşan / Millileştirme Fişinden Oluşan seçeneği eklenmiştir.

62. Kullanıcı İşlem Yetkilerine Bakiye Görüntüle Yetkisinin Eklenmesi Kullanıcı İşlem yetkileri Cari hesap kartları bölümüne Bakiye Görüntüle yetkisi eklenmiştir.

63. Kredi Kartı Fişlerine Açıklama Sütununun Eklenmesi Kredi Kartı Fişi, Kredi Kartı İade Fişi, Firma Kredi Kartı Fişi, Firma Kredi Kartı İade Fişi satırlarına Açıklama sütunu eklenmiştir.

64. Malzeme Hareket Dökümü Raporunda Hareket Özel Kodu Filtresinin Düzenlenmesi Malzeme Hareket Dökümü raporunda Hareket Özel Kodu filtresinde listeden seçim yapılabilmesi sağlandı.

65. İş Akış Tarihçesi ve Görev Listesi Raporlarına İş Akış Kartı Kodu Alanının Eklenmesi İş Akış Tarihçesi ve Görev Listesi raporları Alan Listesine İş Akış Kartı Kodu alanı eklenmiştir.

66. Faturaların Muhasebeleştirme İşlemi Ekranındaki Fiş Satır Açıklamalarına KDV % Seçeneğinin Eklenmesi Faturaların muhasebeleştirme işleminde, KDV satır açıklamasında KDV oranın listelenebilmesi için, faturaların muhasebeleştirme işlemi ekranındaki Fiş Satır Açıklamalarına KDV (%) seçeneği eklenmiştir.

67. Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası Bağlantı Kodlarına Kasa Hesabı Olmayan bir Muhasebe Hesap Kodunun Seçilmesi Muhasebe bağlantı kodlarında bulunan Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası bağlantı kodlarına kasa hesabı olmayan bir muhasebe hesap kodu seçilebilmesi sağlanmıştır.

68. Yevmiye Madde Numaralama Seçeneğinin İşlem Seçeneklerine Eklenmesi Yevmiye madde numaralama işleminin zamanlanmış görevlerden ayarlanabilmesi için işlem seçeneklerine Yevmiye Madde Numaralama seçeneği eklenmiştir.

69. Satışlar Tablosu Raporuna Eklenen Yeni Filtreler Satışlar Tablosu raporuna Malzeme Kodu, Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu (2/3/4/5) filtreleri eklenmiştir.

70. Detaylı Bilgi Girişi Alanının Eklenmesi Kasa İşlemleri, Cari Hesap Tahsilat ve Ödeme fişlerine Detaylı Bilgi alanı eklenmiştir.

71. Sabit Kıymet Tanımları Listesindeki Toplu Güncelle İşlemine Eklenen Yeni Filtreler Duran Varlık Yönetimi > Ana Kayıtlar > Sabit Kıymet Tanımları listesinden ulaşılan Toplu Güncelle işlemine Amortisman Oranı (%) ve Amortisman Maliyeti filtreleri eklenmiştir.

72. Ayrıntılı Bordro Dökümü, Özet Bordro Dökümü, Kendi Çek ve Senetlerimiz, Müşteri Çek ve Senetleri Raporlarına Yetki Kodu Filtresinin Eklenmesi Ayrıntılı Bordro Dökümü, Özet Bordro Dökümü, Kendi Çek ve Senetlerimiz, Müşteri Çek ve Senetleri raporlarında kullanıcı bazlı yetki kodu kontrolü yapılması için rapor filtrelerine Çek/Senet bordrolarının yetki kodlarına bakan Yetki Kodu filtresi eklenmiş ve yetki koduna göre listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

73. Faturaların Kasa, Banka İşlemleri veya İlgili Fatura Listesinden Kesildiğinin Belirtilmesi Cari Hesap Hareketleri ve Cari Hesaplar listelerinin sağ tuş menüsünden ulaşılan Hareketler listesinin sol tarafındaki gri sütunda, eğer fatura kasa işlemlerinden kesilmişse K, banka işlemlerinden kesilmişse B, fatura listesinden kesilmişse F harfinin gelmesi sağlanmıştır.

74. Cari Hesap Kartı (F9) Sipariş Hareketlerine Rezerve Durumu Filtresinin Eklenmesi Cari Hesap kartının sağ tuş menüsü üzerinden ulaşılan Sipariş Hareketleri ekranına Rezerve Durumu filtresi eklenmiştir.

75. Muhasebe Bağlantı Kodları-Verilen ve Alınan Hizmet İndirimleri Filtre Ekranına Fiş Özel Kodu Filtresinin Eklenmesi Muhasebe Bağlantı Kodları Hizmetler altında yer alan Verilen ve Alınan Hizmet İndirimleri filtre ekranına Fiş Özel Kodu filtresi eklenmiştir.

76. Banka Kur Farkı Fişine Hareket Özel Kodu Alanının Eklenmesi Banka Kur Farkı fişine Hareket Özel Kodu alanı eklenmiştir.

77. Malzeme Listesinde Birden Fazla Malzeme Seçerek Malzeme Fişine Aktarma Malzemeler listesinde birden fazla malzeme seçilerek Hızlı Fiş Girişi seçenekleri ile seçilen malzemelerin fiş içerisine aktarılması sağlanmıştır.

2.44 Sürüm Fark Maddeleri
1. Emanet Malzemenin Sevkinde İrsaliye Tarihi, Numarası ve Ambar Bilgisinin Değiştirilmesi Emanet malzeme sevk işleminde, fiş başlık alanında yer alan İrsaliye Tarihi, İrsaliye Numarası ve Ambar bilgisinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

2. Malzeme Yönetimi Parametrelerine Maliyetlendirme Servisinde Hızlı Üretim Sarf / Fire Fişleri için Var Olan Maliyetleri Kullan Seçeneğinin Eklenmesi Malzeme Yönetimi Parametrelerine Maliyetlendirme Servisinde Hızlı Üretim Sarf / Fire Fişleri İçin Var Olan Maliyetleri Kullan = Evet/Hayır parametresi eklenmiştir. Böylece, Hızlı Üretim işlemi sonuna oluşan Üretimden Giriş Fişleri için maliyet hesaplaması yaparken, Sarf ve Fire Fişlerindeki maliyetlerin kullanılması veya Maliyetlendirme Servisinin çalıştırılması arasında seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.

3. Millileştirme Fişi > İthalat Faturası Aktar İşlemi ile Birden Fazla Faturanın Aktarılması Millileştirme Fişi > İthalat Faturası Aktar seçeneği ile aynı dosyaya ait birden fazla faturanın işaretle işlemi ile seçilerek aktarılması sağlanmıştır.

4. Geçici Vergi Beyannamesi > Ekler Bölümünde Bulunan Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Tablosu Alanının Çıkartılması Geçici Vergi Beyannamesinde, Ekler bölümünde bulunan Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Tablosu alanı beyannameden çıkarılmıştır.

5. Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler Katma Değer Vergisi Beyannamesinde İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler kulakçığında 405 ve 406 kodları birleştirilmiş ve 406 ve 408 kodları eklenmiştir. Ayrıca Matrah ve Sonuç Hesapları bölümlerine 6736 sayılı kanunun (6/2-a) maddesine istinaden eklenen bilgiler kaldırılmıştır.

6. Kampanya Kartlarında Miktar, Tutar, Ağırlık Gibi Seçeneklere Göre Her Ürünün Kendi Satırına Kampanya Uygulayabilme Kampanya Kartı içerisinde, satırda yer alan malzemelerin Miktar, Tutar ve Ağırlık gibi seçenekleri göz önüne alınarak ve fiş genel toplamı kontrol edildikten sonra, her ürünün kendi satırına kampanya uygulanabilmesi için yeni bir fonksiyon eklenmiştir.

7. Cari Hesap Fişleri > Serbest Meslek Makbuzu ve Vade Farkı Faturalarının Tam Ekran Yapılabilmesi Cari Hesap Fişleri içerisinde yer alan Serbest Meslek Makbuzları ve Vade Farkı Faturalarının tam ekran yapılabilmesi sağlanmıştır.

8. Sipariş / İrsaliye / Fatura Standart Alanlarına Yapılan Ekler Sipariş, İrsaliye ve Fatura tasarımlarında bulunan standart alan listesine Tevkifat Pay ve Tevkifat Payda alanları eklenmiştir.

9. İthalat Dağıtım ve Millileştirme Fişlerine Yeni Filtre İthalat Dağıtım Fişleri ve Millileştirme Fişlerinin filtrelerine Muhasebeleşme Durumu seçeneği eklenmiştir.

10. Ek Vergi Kartlarına Eklenen Yeni Alanlar Ek Vergi kartlarına, Fiş Özel Kodu, Hareket Özel Kodu ve Hareket Özel Kodu 2 alanları eklenmiştir. Böylece kullanıcıların tek ek vergi kartı üzerinden farklı koşullarda, farklı oran veya tutar uygulayabilmesi sağlanmıştır.

11. İthalat Dolaşım Fişine Eklenen Genel Seçeneği İthalat Dolaşım Fişinde birden fazla dosya ile birleştirme yapılmış ithalat dosyasını seçtikten sonra başlık kısmında görüntülenecek Genel seçeneği eklenmiştir. Sağ tuş menüsünde yer alan İthalat Faturası Aktar seçeneği ile aynı dosyaya ait birden fazla fatura varsa bu seçenek ile seçilerek Dolaşım Fişine aktarılabilmesi sağlanmıştır.

12. Cari Hesap Borç Alacak Durumu Raporuna İşyeri Filtresinin Eklenmesi Cari Hesap Borç / Alacak Durumu raporuna İşyeri filtresi eklenmiş ve toplamların filtrede verilen işyerlerine göre alınabilmesi sağlanmıştır.

13. İthalat ve İhracat Operasyon Fişlerine Eklenen Yeni Seçenekler İhracat/İthalat Operasyon Fişlerinin sağ tuş (F9) menüsüne İade al ve İade et seçenekleri eklenmiştir.

14. Satış ve Satınalma Faturaları KDV Raporlarına Eklenen Alanlar Satış ve Satınalma Faturaları KDV raporlarına, net indirim sonucu üstlenilen KDV ve indirim tutarlarının yansıtılabilmesi için standart alan listesine Üstlenilen KDV Tutarı ve Üstlenilen İndirim Tutarı alanları eklenmiştir.

15. Satınalma ve Satış Yönetimi Program Bölümlerinde Bulunan Malzeme / Hizmet Fiyat Kartları Listelerine Eklenen Yeni Filtreler Satınalma ve satış modülleri altında bulunan Malzeme ve Hizmet Fiyat Kartları listelerine Özel Kod (1/2/3/4/5) filtreleri eklenmiştir.

16. Satınalma ve Satış Dağıtım Parametrelerine Eklenen Fatura İptal Edildiğinde Bağlı sipariş Fişinin Statüsü Seçeneği Fatura iptal edildiğinde, Satınalma ve Satış Dağıtım Parametrelerine eklenen Fatura İptal Edildiğinde Bağlı Sipariş Fişinin Statüsü: Değiştirilmeyecek / Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilemez ve Sipariş iptali parametresi kullanılarak bağlı sipariş fişinin durum bilgisinin değiştirilmesi sağlanmıştır.

17. Kayıt Revizyon Takibi Parametrelerinde Bulunan Muhasebe Fişleri İçin Kapanış Fişi Seçeneğinin Eklenmesi Kayıt Revizyon Takibi Parametrelerinde bulunan Muhasebe Fişleri için Kapanış Fişi seçeneği de eklenmiştir.

18. Yüklenilen KDV Listesine Eklenen Yeni Satınalma Filtreleri Yüklenilen KDV Listesi Satınalma filtrelerine Alış Faturasının Serisi Kısmına Basılacak Değer: Belge Numarası / Seri Numarası seçeneği eklenmiştir. Seçilen değere göre Alış Faturasının Serisi alanına seçilen değerin gelmesi sağlanmıştır.

19. Lot ile Takip Edilen Malzemeler İçin Giriş Hareketlerinde Girilen Lot Numarası ile İlgili Düzenleme Lot takibi yapılan malzemeye ait giriş hareketlerinde, daha önceden tanımlanmış bir lot numarası ile aynı açıklama bilgisine sahip, farklı bir lot numarasının girilebilmesi sağlanmıştır.

20. Cari Hesaplar Listesine Eklenen Özel Kodu Sütunu Cari Hesaplar listesinde öndeğer olarak seçilen özel kod bilgisinin listelenmesi için Özel Kodu sütunu eklenmiştir. 21. KETS Doküman Yönetim Sistemi ile İrsaliye ve İade İrsaliyesine Farklı Dokümanlar Bağlayabilme İrsaliye üzerinden oluşturulan iade irsaliyesine, Kets Doküman Yönetim Sistemi ile bağlanmış olan doküman yerine, farklı dokümanlar bağlanabilmesi sağlanmıştır.

22. Cari Hesap İhtar İşlemlerine Eklenen Yeni Filtreler Cari Hesap İhtar İşlemleri filtrelerine Cari Hesap Özel Kodu 2, Cari Hesap Özel Kodu 3, Cari Hesap Özel Kodu 4 ve Cari Hesap Özel Kodu 5 seçenekleri eklenmiştir.

23. Cari Hesap Kartları Listesinden Ulaşılan Hareketler Penceresindeki Arayüz Uyarlama Seçeneğinin Kaldırılması Cari Hesaplar listesi > Hareketler penceresinde yer alan Arayüz Uyarlama seçeneği kaldırılmıştır.

24. Malzeme Kartı > Sipariş Hareketleri Penceresinde Yer Alan Sipariş Statüsü Filtresine Ek Malzeme kartı üzerinden ulaşılan Sipariş Hareketleri penceresinde yer alan Sipariş Statüsü filtresine Kapananlar seçeneği eklenmiştir.

25. Sipariş Fişlerinin Detaylar Sayfasında Yer Alan Müşteri Sipariş Numarası Alanında Düzenleme Sipariş Fişleri > Detaylar sayfasında yer alan Müşteri Sipariş Numarası alanının maksimum karakter sayısı 50 olarak değiştirilmiştir.

26. Sistem Ayarları > Firmalar Sağ Tuş Menüsüne Eklenen Yeni Seçenek Rapor Üretici Kullanıcı Haklarına yeni kullanıcının yansıtılması için Sistem İşletmeni > Firmalar sağ tuş (F9) menüsüne Standart Rapor Üretici Raporları Oluşturulsun seçeneği eklenmiştir.

27. Sözleşme veya Sipariş Aktar Seçim Ekranlarında Toplu Fiş Seçimi Fiş içerisinden ulaşılan Sözleşme Aktar veya Sipariş Aktar işlemleri ile açılan seçim ekranlarında sağ tuş menüsü (F9) > Hepsi seçeneği ile tüm fişlerin seçilebilmesi sağlanmıştır.

28. Cari Hesap Fişlerinde Satış Elemanı Kodunun Zorunlu Alan Olarak Seçilmesi Cari Hesap Fişlerinde satış elemanı kodunun başlıkta veya satırda zorunlu alan olarak seçilebilmesi sağlanmıştır.

29. Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar Başlığına Eklenen Yeni Parametre Ticari Sistem Yönetimi > Tanımlar başlığına Muhasebeleşmiş Fiş Parametreleri seçeneği eklenmiştir. İlgili parametreye malzeme, satınalma, satış, cari hesap, çek/senet, banka, kasa, ithalat, ihracat ve teminat fiş türleri eklenmiştir. Bu parametre ile, seçilen fiş türlerine Değiştir seçeneğiyle girildiğinde tutar değişikliğine izin verilmeyerek tutarı etkilemeyen alanların değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Fiş kayıt edildiğinde de, muhasebe bağlantısının kopması engellenmiştir.

30. Satınalma ve Satış Malzeme Fiyat Güncelleme İşlemine Eklenen Yeni Filtreler Satınalma ve Satış Malzeme Fiyat Güncelleme işlemine Malzeme Özel Kodu 2/3/4/5 filtreleri eklenmiştir.

31. Sipariş, İrsaliye ve Fatura İçin Zorunlu Alanlarda Düzenleme Sipariş, İrsaliye ve Fatura için Detaylı Bilgi alanının başlık ve satırlarda zorunlu alan olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, Sipariş, İrsaliye ve Fatura formların Detaylar sayfasında yer alan Açıklama alanının da zorunlu alan yapılabilmesi sağlanmıştır.

32. Malzeme Yönetimi > Ambar Sayım İşlemi Filtrelerine Ek Malzeme Yönetimi program bölümünde yapılan Ambar Sayım işlemi filtrelerine Malzeme Statüsü eklenmiştir. Bu filtre ile Kullanımda ve Kullanım Dışı seçeneklerine göre listeleme yapılması sağlanmıştır.

33. Banka Kartları Listesi ve Formunda Arayüz Uyarlama Özelliği Banka Kartları listesine ve formuna arayüz uyarlama özelliği eklenmiştir.

34. Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama İşlemine Eklenen Yeni Filtreler Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama işlemi filtrelerine, Cari Hesap kartında tanımlanan tüm özel kod tanımları (2,3,4,5) filtre olarak eklenmiştir.

35. Hızlı Üretim Fişlerine Yapılan Ekler Hızlı Üretim Fişi > Yaz/Form tasarımına ait tanımlı alanlara Mamul Resmi ve Mamul Resmi 2 alanları eklenmiştir. Ayrıca, Hızlı Üretim Fişi formuna Genel Açıklama alanı eklenmiştir.

36. Malzeme Fişleri Form Tasarımı Standart Alanlarına Ek Malzeme Fişleri form tasarımı standart alanlarına Fiş açıklaması eklenmiştir.

37. Toplu Sipariş Onaylama İşleminde Cari Hesap Kartında Belirlenen Önceliğin Dikkate Alınması Toplu Sipariş Onaylama işleminde, cari hesap kartlarında belirlenen önceliğe göre filtreler göz önüne alınarak sipariş onaylama ve rezerv işlemlerinin yapabilmesi sağlanmıştır.

38. Kasa İşlemleri Listesinde Yer Alan Faturaların Mail Yolu ile Gönderilmesi Kasa İşlemleri listesindeki faturalar üzerinden mail gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, faturaların sağ tuş (F9) menüsüne Gönder ve Toplu Gönder seçenekleri eklenmiştir.

39. Otomatik Muhasebeleştirme Parametrelerine Eklenen Yeni Seçenekler Otomatik Muhasebeleştirme Parametrelerine, Otomatik Muhasebeleşecek İthalat Fişleri ve Otomatik Muhasebeleşecek İhracat Fişleri parametreleri eklenmiştir.

40. Otomatik İrsaliye / Fatura Basım Parametresi ile İlgili Düzenleme Otomatik İrsaliye / Fatura Basımı parametresine istinaden, satış iade irsaliye ve faturalarının Satınalma Parametrelerinden; satınalma iade irsaliye ve faturalarının ise Satış Parametrelerinden seçilmesi sağlandı.

2.43 Sürüm Fark Maddeleri
1. Gönderilme Üzere Seçili Konumdaki Beyannamelere Ait Paketler Gönderme Öncesi Bir Klasörde Toplanması Beyannameler üzerinde F9 menüsüne Paket Oluştur ve Paket Dizinini Aç seçenekleri eklenmiştir. Gönderme işlemi öncesinde ilgili beyannamenin paketlerinin oluşturulması sağlanmıştır.

2. Cari Hesap Kartı Vergi Dairesi Alanı Cari hesap kartında bulunan vergi dairesi adı ve kodu alanlarının maksimum karakter sayısı 30 olarak değiştirilmiş olup, manuel giriş yapıldığında vergi dairesi adı / kodunun otomatik dolması ve aynı şekilde vergi dairesi bilgilerinin serbest bir şekilde girilmesi sağlanmıştır.

3. International Setlerde Maliyet Dağıtımda Kullanılan Alanların Dış Ticarete Bağlı Olmaması International setlerde, Maliyet Dağıtımda kullanılan alanların Dış Ticaret modülüne bağlı olmaması sağlanmıştır.

4. Kasa Ekstresine Kasadan Girilen Faturaların Satır Bilgilerinin Raporda Gösterilmesi İçin Filtre Kasa ekstresine Kasadan girilen faturaların satır bilgilerinin raporda gösterilmesi için Kasa satırları = Hayır / Evet filtresi eklenmiştir.

5. Banka Hizmet Faturası ile İthalat Faturası İlişkilendirildiyse İndirilecek KDV Raporunda KDV Tutarı Bankadan girilen hizmet faturasında ithalat KDV kutucuğu işaretlenmiş ve ithalat dosyası ile ilişkilendirilmiş ise, İndirilecek KDV listesine ithalat dosyası bilgileriyle aynı satırdaki KDV kolonunda, hizmet faturasında girilen tutar yansıyacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

6. Yüklenen KDV Listesi Raporu Fatura Kapsamı Filtresi Yüklenilen KDV listesi raporunda alış ve satış faturaları filtrelerine yurtiçi ve yurtdışı seçimi yapılabilmesini sağlamak için Fatura Kapsamı filtresi eklenmiştir.

7. Fiyat Kartında Proje Kodu Alanı Fiyat Kartlarına Proje Kodu alanı eklenerek sipariş, irsaliye, fatura, emir, teklif ve sözleşmelerde satıra aktarılması sağlanmıştır.

8. İşlem Yetkileri-Genel Yetkiler- Birim fiyat tutar değişikliğinde dikkate alınmayacak satır türleri Yetkisi Genel tanımlar altındaki Birim fiyat tutar değişikliğinde dikkate alınmayacak satır türleri yetkisi ile Satınalma ve Satış Dağıtım modülü altındaki birim fiyat tutar değişikliği yetkisinin ayrı çalışması sağlanmıştır.

9. Perakende Cari Hesaplar İçin Form Ba Bs Veri Al İşlemi Perakende cari hesap türündeki cari hesap kartları için form Ba/Bs alınırken e-Arşiv bilgileri penceresindeki bilgilerin cari hesap bilgilerine getirilmesi sağlandı.

10. International Setlerde Hareketlere Sözleşme Numarası Seçilirken, Sözleşme ve Cari Hesap İlişki Kontrolünün Kaldırılması International setlerde fiş içerisinde detaylar sekmesinde seçilen 'Sözleşme No' bilgisinin cari hesap bağlantısına bakılmaksızın seçilebilmesi sağlanmıştır.

11. İthalat Dağıtım Fişleri Cari Hesap Kur Farkı Fişi ile Masraf Dağıtımı Yapılan Tutarların Masraf Kalemleri Raporuna Yansıması Masraf kalemleri raporuna dağıtım fişi ile ithalat dosyasına dağıtımı yapılabilen cari hesap fişlerinin (Alınan serbest meslek makbuzu,Verilen serbest meslek makbuzu, Borç Dekontu,Alacak Dekontu,Kur farkı fişi) yansıması sağlanmıştır.

12. Ödeme Listesi Raporunda Ara Toplamın Yıllık Olarak Alınması Ödeme listesinde bulunan Ara toplam filtresine 'Yıllık' seçeneği eklenmiştir.

13. International Setlerde Finans Parametreleri International setlerde, Finans Parametreleri altına 'Cari Hesap Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü', 'Banka Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü' ve 'Kasa Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü' parametreleri eklenmiştir.

14. Otomatik Muhasebeleştirmeye Bağlı Oluşan Mahsubun Fiş Basımında Yazıcıya Direkt Gönderimi Öndeğer yazıcı tanımı ve öndeğer muhasebe fişi form tanımı olduğu durumlarda Otomatik Muhasebeleştirme=Yapılacak ve muhasebe parametrelerinde bulunan Otomatik Fiş Basımı=Evet parametrelerine istinaden, faturaların muhasebeleştirme işleminden sonra oluşan mahsup fişinin direk yazıcıdan çıktısının alınması sağlanmıştır.

15. Satış İade Faturalarında Başlık ve Satırdaki Satış Elemanı Bilgisinin Değiştirilmesi Satış faturası üzerinden ‘İade Al’ seçeneği ile oluşturulan satış iade faturalarında başlık ve satırdaki satış elemanı bilgisinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

16. Tanımlanan Alınan/Verilen Promosyon Muhasebe Kodlarında Promosyon Malzemenin KDV Oranı Filtresi Alınan ve Verilen Promosyonlar muhasebe bağlantı kodlarına KDV Oranı filtresi eklenerek promosyon verilen malzemenin KDV oranına göre farklı muhasebe hesaplarına tutarının yansıması sağlanmıştır.

17. TFRS Amortisman Hesaplamasında İlk Ay İçin Hesaplanacak Amortismanın Günlük Hesaplanması Duran varlık parametrelerine TFRS Amortisman Hesaplamasında İlk Ay Günlük Hesaplansın - Evet/Hayır parametresi eklenmiştir.

18. Forma Tasarımları Yaz İşleminde Son Yazdırma Tarihi Yaz işleminde yazdırma sayısının gösterildiği tüm ekranlarda son yazdırılma tarihinin de gösterilmesi sağlandı.

19. Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur Parametresinde Hareket Kuru Seçeneği Borç kapamada dikkate alınacak kur parametresine Hareket Kuru seçeneği eklenmiştir. Bu parametre ile dövizli borç kapama işleminde kapatan hareketin fiş içerisindeki girilmiş olan döviz kuru dikkate alınır.

20. Faturada KDV’siz Satır Varsa Satırda Bulunan Birim Fiyatın İndirilecek KDV Listesine Tutar Olarak Yansımaması İndirilecek KDV listesine fatura satırlarında hem KDV'li hem de KDV'siz satırlar olduğunda tutar hatalı yansıyordu, sadece KDV'ye konu olan matrahların listelenmesi sağlanmıştır.

21. İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası Üzerinden İade Et İşlemi İhraç kayıtlı satış / satınalma faturaları F9 menüsüne İade Et / İade Al seçenekleri eklenmiştir.

22. Banka Kredilerine Bağlı Çek Hareketlerinin Listelenmesi Banka kredilerine bağlı aktif dönem ve geçmiş dönemde girilen çek senetlerin listelenmesi için F9 menüsüne Bağlı Çek/Senet Kartları seçeneği eklenmiştir.

23. Ayrıntılı Maliyet Analizi Rapor Satırından Fişe Ulaşma Ayrıntılı maliyet analizi rapor satırlarına tıklanarak ilgili fişlere erişilebilmesi sağlanmıştır.

24. Muhasebe Hesap Şablonları Cari hesap ve malzeme kartları eklendiğinde, muhasebe hesap planı alt hesapları ile birlikte otomatik olarak oluşması için Ticari sistem yönetimi - Parametreler bölümüne 'Muhasebe Hesap Şablonları' eklenmiştir.

25. Talep Fişleri İçin Revizyon Takibi Talep fişleri için revizyon takibinin yapılabilmesi için Kayıt Revizyon Takibi Parametrelerine Talep Fişleri seçeneği eklenmiştir.

26. Muhasebe Hesap Kartında Özel Kod Sayısının Arttırılması Muhasebe hesap kartına, ilgili raporların filtrelerine özel kod 2,özel kod 3,özel kod 4,özel kod 5 alanları eklenmiştir.

2.42 Sürüm Fark Maddeleri
1. e-Fatura / e-Arşiv Faturaları için Sunucuya İletildi Statü Adının Sunucuya İletildi-İşlenmeyi Bekliyor Olması Sunucuya İletildi statü adı Sunucuya İletildi-İşlenmeyi Bekliyor olarak güncellenmiştir. Açıklamanın tamamının görüntülenmesi için e-Fatura Statüsü kolonu genişletilmiştir.

2. e-Arşiv İptal Statüleri Güncellemesi İptal edilmiş e-Arşiv faturaları geri alındığında connect hareketlerine bakılarak iptal edilmeden önceki statüsünü geri alınması sağlanmıştır. İptal edilmiş Sunucuda İmzalandı statüsünde olan e-arşiv faturasının geri alınamaması sağlanmıştır. İptal edilmiş e-Arşiv faturasının statüsü Sunucuda Hata Aldı olduğundan iptalin geri alınması sağlanmıştır.

3. Satış İade Faturalarında Fatura Tipi Olarak Kağıt Fatura Seçilmesi e-Fatura kullanıcısı olan cari hesaplara kesilen toptan ve perakende satış iade faturalarında fatura tipinin kağıt fatura seçilmesi sağlanmıştır.

4. Masaüstüne Dön İkonunun Değiştirilmesi Masaüstüne dön ikonu değiştirilmiştir.

5. Negatif Seviyeye Düşen Malzemeler Listesinde Malzeme Açıklama 2, Malzeme Açıklama 3 ve Varyant Açıklama 2 Alanları Negatif seviyeye düşen malzemeler listesine Malzeme Açıklama 2, Malzeme Açıklama 3 ve Varyant Açıklama 2 alanları eklenmiştir.

6. Dosya menüsünde Yer Alan Firma Değiştirme İşleminin Masaüstüne Kısayol Olarak Eklenmesi Diğer İşlemler modülü altına Dosya adıyla yeni bir menü açılarak; Kullanıcı Değiştir, Firma Seç ve Çalışma Dönemi Seç işlem seçenekleri bu menü altına eklenmiştir.

7. Dağıtım Emirleri İçin Kayıt Revizyon Takibi Ticari Sistem-Kayıt Revizyon Parametreleri-Kayıt takibi yapılacak satış dağıtım işlemleri içerisine Dağıtım Emri eklenerek kayıt revizyon takibi yapılması sağlanmıştır.

8. Dosya Menüsünde Yer Alan Günlük Döviz Kurları Masaüstünde Kısayol Olarak Eklenmesi Diğer işlemler-Dosya menüsü altına Günlük Döviz Kurları eklenerek istenildiğinde masaüstüne kısayol olarak ekleyebilmesi sağlanmıştır.

9. Kullanıcı Tanımlı Giriş Fişleri, Kullanıcı Tanımlı Çıkış Fişleri, Diğer Giriş İle Diğer Çıkış Muhasebe Bağlantı Kodlarına, Malzeme Özel Kod 2-3-4-5 Seçenekleri Eklenmesi Kullanıcı tanımlı giriş fişleri, kullanıcı tanımlı çıkış fişleri, diğer giriş muhasebe kodları ve diğer çıkış muhasebe bağlantı kodlarına, muhasebe bağlantı kodlarında malzeme özel kod 2-3-4-5 seçenekleri eklenmiştir.

10. Malzeme Hareketleri Penceresinde Malzemenin Maliyetine Ek Vergi Tutarının Dahil Edilmesi Malzeme hareketleri penceresinde birim fiyat (net) alanında, malzemenin ek vergi tutarı da dahil edilerek listeleme yapılması sağlanmıştır.

11. Satış/Satınalma Faturası İçerisinde Birim Fiyat ile Ulaşılan Ekranda İlgili Cari Hesap- Tüm Cari Hesap Seçiminin Parametrik Olması Malzeme Yönetimi öndeğerlerine Birim Fiyat Seçiminde Cari Hesap: İlgili Cari Hesaplar / Tüm Cari Hesaplar parametresi eklenmiştir.

12. Malzeme Kartlarına Açıklama 3 Alanı Malzeme açıklaması geçen bütün malzeme listeleri ve fişlerine Malzeme Açıklaması 3 alanı eklenmiştir.

13. Malzeme Kartı-Lot/Seri Numaraları-F9 Hareketler Penceresinde Ambar Bilgisi Malzeme Kartı-F9 Lot/Seri Numaraları-F9 Hareketler penceresinde Ambar alanı eklenmiştir.

14. Fatura/İrsaliye-F9 Barkod Yaz Filtrelerinde Lot Başına Basılacak Etiket Miktarı Filtresi Fatura ve irsaliyeler üzerinde F9 Barkod Yaz ile açılan filtre penceresine Lot Başına 1 Adet Basılacak: Evet/Hayır filtresi eklenmiştir.

15. Kullanıcı Tanımlı Malzeme Fişlerine Maliyet Dağıtılması Maliyet dağıtım fişi-Malzemeler-F9 Filtrele-Fiş Türü seçenekleri arasına kullanıcı tanımlı fişler eklenerek maliyet dağıtımının yapılabilmesi sağlanmıştır.

16. Satınalma/Satış Faturalarındaki Hareket Özel Kodu Fatura Muhasebeleştirildiğinde Muhasebe Fiş Satırlarına Gelmesi Fatura-F9 Muhasebeleştir işlemi-Muhasebe Fişi Satır Açıklaması filtre seçeneklerine Hareket Özel Kod ve Hareket Özel Kod 2 alanları eklenmiştir.

17. İrsaliye Listesi Üzerinden Toplu Faturalama Satınalma/Satış İrsaliyeleri listesinde birden fazla kayıt seçilerek F9-Faturala seçeneği ile toplu faturalama yapılması sağlanmıştır.

18. Malzemeler Listesinde Özellik Ağacı Malzemeler listesi F9 menüsüne Ürün Ağacı göster eklenerek malzeme özellikleriyle birlikte kolaylıkla malzemelerin filtrelenmesi sağlanmıştır.

19. Kasa Ekstresine Yeni Filtre Kasa Ekstresi filtre seçeneklerine Önceki Günden Devir Bakiyesi: Listelenecek/Listelenmeyecek eklenmiştir.

20. APP Kullanıcısı İle İlgili Geliştirme Sistem işletmeni APP kullanıcı tanımları ile ilgili geliştirme yapılmıştır.

21. Firma/Döneme Devir İle Aktarılan Teklif/Sözleşmelerin Kalan Miktar ve Birim Fiyat Seçeneklerinin Aktarılması Teklif ve sözleşmelere bağlı bekleyen miktarların önceki yılda oluşturulmuş sipariş, irsaliye ve fatura miktarlarını dikkate alıp devir yapılan firmaya kalan miktarın doğru bir şekilde aktarılması sağlanmıştır.

22. Çek/Senet Tutarının Proje Koduna Göre Dağıtılması Çek giriş, Senet giriş, Çek Çıkış (Cari Hesaba), Senet Çıkış (Cari hesaba) bordrolarında, muhasebe kodlarında Hesap Dağıtım Detayları seçeneği eklenerek tutarın proje bazında dağıtımı yapılabilmesi sağlanmıştır.

23. Muhasebe Parametrelerindeki Fiş Sıralaması Parametresi Tahsil ve Tediye Fiş Basımında Çalışması Muhasebe parametrelerindeki Fiş Sıralaması parametresinin tahsil ve tediye fişleri için de çalışması sağlanmıştır.

24. E-Defter Oluşturma Sırasında Aşama Gösterimi E-Defter dosya oluşturma işlemi sırasında işlemin aşama bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.

25. Cari Hesap Vergi Dairesi Kodu Alanının Listeden Seçimli Olması Cari hesap kartındaki vergi dairesi kodu ve vergi dairesi alanlarının listeden seçilebilmesi sağlanmıştır.

26. İthalat Operasyon Fişi Proje Kodlarının Millileştirme Fişine Aktarılması İthalat operasyon fişlerinde girilen proje kodu bilgisinin millileştirme fişlerine yansıması için millileştirme fişi ve malzeme dolaşım fişlerinin başlık ve satırlarına proje kodu alanı eklenmiştir.

27. İthalat Operasyon Fişinde Birden Fazla Dosya Kodu Olduğunda Millileştirme Fişi İçerisinde Sıralama İthalat Operasyon fişi içerisinde birden fazla dosya kodu olduğunda, Millileştirme Fişi içerisinde Genel ve Dosya sıra no ile millileştirme yapılabilmesi sağlanmıştır. Millileştirme Fişi satırlarına İthalat Dosyasına ait Fiş numarası ve Dosya numarası eklenmiştir.

28. Gümrük İşlemleri Kılavuzundaki Güncellemeye İstinaden Yapılanlar Yabancı bölgeye ihracat faturalarının ve Yolcu beraber faturaların e-fatura olarak oluşturulması sağlanmıştır.

18 Nisan 2018
1.440 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN